Ansökan om insatser enligt LSS

Med denna blankett kan du ansöka om insatser enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS).

Din ansökan skickar du sedan till den adress som anges i börjanav blanketten. Därefter kommer en biståndshandläggare på Socialförvaltningens biståndsenhet att kontakta dig utifrån de uppgifter du lämnar.