Begäran om förhandsbesked om LSS-insatser

En person med funktionsnedsättning som vill flytta till en annan kommun har rätt att ansöka om förhandsbesked.

Med detta menas att i förväg få besked om rätt till LSS-insatser i den kommun dit man vill flytta. En ansökan om förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som för personer som redan bor i kommunen.