Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

Genom denna blankett kan du ansöka ekonomiskt stöd för ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Denna blankett används även av anställd hos assistansanordnaren om den fått fullmakt av den assistansberättigade att göra ansökan om ekonomiskt stöd vid sjukfrånvaro.

Blanketten skickas sedan ifylld till:

Härnösands kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten
871 80 HÄRNÖSAND