Överenskommelse om avstående från besittningsskydd vid medboende i särskilt boende

Vi kommer överens om att medboendeförhållandet upphör vid händelse av att t.ex. relationen upphör, den ena parten avlider eller flyttar ut från boendet.
Om medboendeförhållandet upphör, upphör även medboendebeslutet och hyresavtalet för den medboende från det datum som händelsen inträffar.