Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år. Du väljer var kontakten ska ske och ombuden har tystnadsplikt. Stödet kostar ingenting.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Personliga ombud stöttar dig som upplever att du behöver extra stöd, vård och service för att vardagen ska fungera.

Ombuden kan bland annat hjälpa till med att: 

  • kartlägga vård- och servicebehov
  • samordna insatser och bygga upp nätverk
  • vara ett stöd i kontakten med myndigheter
  • ge förslag och inspiration till förändring

Ett personligt ombud arbetar fristående från myndigheter, vårdgivare. Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Vem kan få personligt ombud?

  • du som har ett sammansatt behov av vård, stöd, service och sysselsättning
  • du som har behov av kontakt med flera myndigheter
  • du som har en egen vilja till förändring och delaktighet

Våra bedömningsgrunder

När du ansöker om att få ett personligt ombud bedömer vi:
         - Om du tillhör målgruppen
         - Hur eventuella insatser kring dig ser ut
         - Vilket nätverk som finns runt dig

Personliga ombud har förbehållsrätt att göra prioriteringar, tungt vägande skäl är:
         - Ensamstående med barn
         - Unga personer i åldern 18-25 år
         - Personer utan stöd från socialtjänst eller psykiatri

Fakta och länkar till mer information

Personligt ombuds nationella hemsida Länk till annan webbplats.
Region Västernorrlands råd om psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgift till de Personliga ombuden

Ann-Britt Tiger
Telefon: 070-339 77 17
E-postadress: annbritt.tiger@timra.se

Leif Sundell
Telefon: 070-191 61 54
E-postadress: leif.sundell@harnosand.se