Boende för personer med funktionsnedsättning

För dig som har ett funktionshinder eller psykisk ohälsa och behöver ett boende med stöd av personal.

I Härnösands kommun har vi flera alternativ till boende. Vilket alternativ som kan bli aktuellt för just dig beror på ditt funktionshinder, ålder och vilka behov av stöd och hjälp du har.

Boende för barn och unga, LSS

Här kan du läsa om de olika boendeformer som finns för barn och unga.

Bostad för vuxna med psykisk ohälsa, SoL eller LSS

Här kan du läsa om vilka boendealternativ som finns för dig som har ett omfattande psykisk funktionshinder och behöver ett boende med personalstöd. Du kan ansöka om boende både enligt Socialtjänstlagen, SoL eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vill du få mer information om insatserna vänd dig till Biståndsenheten.
Telefon: 0611-34 80 00