Bostad för vuxna med psykisk ohälsa, SoL eller LSS

Insatsen riktar sig till personer med psykisk ohälsa som medför ett varaktigt och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov

Nedan kan du läsa mer om vilka boendeformer som finns för dig som behöver ett boende med personalstöd dygnet runt.

Bostad med särskild service, SoL psykiatri

I ett boende med stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan det bo upp till 10 personer. Alla har egna lägenheter och det finns ett gemensamhetsutrymme. Personal finns på plats dygnet runt. Den enskilde får stöd utifrån behov. En sköterska är knyten till boendet.

Broschyr om Bostad med särskild service, SoL psykiatri Pdf, 193.7 kB.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Saltviksvägen 134
Telefon: 0611- 34 81 81

Bostad med särskild service, LSS

Gruppbostad är ett boende för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gruppbostaden är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Broschyr om Bostad med särskild service Pdf, 466.3 kB.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Vårstagatan 9A & 9B
Telefon: 0611-34 81 10

Vårstagatan 9A & 9B
Telefon: 0611-34 89 80

Korttidsvistelse, SoL

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt funktionsnedsatta som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboendet kan också beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende.

Kontaktuppgifter

Verkställare individuella insatser

Telefon: 0611-34 83 71 eller 070-540 2912

E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se

Avgifter och kostnader

Information om avgifter och kostnader för dig som bor i en grupp- eller servicebostad, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Särskilt boende, SoL Psykiatri.

Bostad med särskild service , LSS

Allmänt
Det stöd och den service du får från personalen på ditt boende kostar ingenting.
Men du betalar för ditt boende, för det du äter och dina fritidsaktiviteter.

De kostnader du kommer ha varje månad är:
Hyra

Du betalar den hyra som hyresvärden bestämt.

El
Du betalar själv för din hushållsel.

Mat
Antingen handlar du själv och lagar din egen mat med stöd av personal eller så kan du välja att äta tillsammans med de andra på boendet. Då är det personalen som handlar och lagar maten.

Fritids- och kulturaktiviteter
Du betalar själv för de aktiviteter du deltar i.

Resor
Du betalar själv för dina resor.

Servicepaket (du kan välja mellan två servicepaket)

Servicepaket 1
Gäller förbrukning i gemensamhetsutrymmena i samband med måltider, samvaro, matlagning och bakning. Till exempel slitage på möbler, för porslin och kastruller, rengöringsmedel, ljus och servetter och de samtal som personalen ringer åt dig på sin telefon.

Servicepaket 2
Då ingår hela servicepaket 1 och dessutom saker till din egen lägenhet som toalettpapper, tvättlappar, tvätt – och rengöringsmedel. Plåster och förband till husbehov.

Du betalar själv för dina hygienartiklar som schampo, duschtvål och tandkräm samt hushållspapper, batterier och lampor.

Avgifter för särskilt boende, SoL psykiatri

Du som har beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL betalar hyra för din lägenhet samt för kost och förbrukning. Du betalar också en omsorgsavgift, som är uträknad efter din inkomst och hur stor betalningsförmåga du har.

Avgift för korttidsvistelse, LSS

Allmänt
Det stöd och den service du får från personalen kostar ingenting.
Men du betalar för det du äter, dina hygienartiklar och dina fritidsaktiviteter.

Vill du få mer information om insatserna vänd dig till Biståndsenheten.
Telefon: 0611-34 80 00