Daglig verksamhet och sysselsättning

Om du på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa står utanför den vanliga arbetsmarknaden och är i yrkesverksam ålder och vill ha något meningsfullt och utvecklande att göra på dagarna, kan du ansöka om daglig verksamhet eller sysselsättning.

Daglig verksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9§ 10), och enligt SoL (Socialtjänstlagen 4§ 1).

Dagliga verksamheter/sysselsättningsarenor

Vill du få mer information om insatsen vänd dig till Biståndsenheten.
Telefon: 0611-34 80 00