Våra dagliga verksamheter/ sysselsättningsarenor

Din dagliga verksamhet/sysselsättning kan du ha i någon av våra olika arbetsgrupper eller på en företagsplats.
Företagsplats innebär att du arbetar självständigt på något företag i Härnösand.

All verksamhet och alla arbetsuppgifter är individuellt anpassade utifrån var och ens intresse och förmåga.

Syftet här hos oss är att erbjuda deltagarna stimulans, utveckling, delaktighet, meningsfullhet och gemenskap. Vi ser utifrån personens behov och funktionsnivå, så att alla känner sig behövda och välkomna.

Klicka på de olika verksamheterna nedan för att läsa mer.

Broschyr om Daglig verksamhet Pdf, 174.2 kB.

Härnö Vedhantering

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att klyva och packa ved. Vi använder oss av vedklyvar och paketerar sedan veden i säckar.

Här får deltagarna jobba praktiskt med maskiner till hjälp. Arbetsuppgifterna är varierande och man hjälper till där man behövs bäst. Det kan vara bra att veta att det tidvis är en hög ljudnivå och högt tempo.

Notera att vi inte säljer ved längre.

Kontaktuppgifter
Härnö vedhantering
Industrigatan 8
871 53 Härnösand

Korvetten

Här finns verksamheter med olika inriktning:

 • Snickeriet skapar träprodukter för försäljning.
  Här arbetar vi med olika maskiner för att kapa och slipa trä. Men även arbeta med att måla eller olja in produkterna.
 • Demontering av möbler, arbetet består av att ta isär gamla möbler för återvinning.
 • Servicegruppen arbetar med transport av avfall. 
  Vi jobbar dels med att hämta upp källsorterat avfall från kommunens olika verksamheter, som sedan körs till återvinningscentralen i våra minibussar.
  Vi kör även trädgårdsavfall, grovavfall från byggen och gamla möbler

Arbetsuppgifterna är praktiska och det kan ibland vara tunga lyft. Vi anpassar arbetet efter dina förmågor och vid behov varierar vi uppgifterna. 

Aktuellt just nu: Sandlådor för sandningssand
Korvetten tillverkar sandlådor i trä, de kan beställas målade eller omålade.
Betalning sker med Swish eller mot faktura.

Vid frågor, kontakta
Snickeriet: Magnus Alke, 070-269 76 55
E-post: magnus.alke@harnosand.se

Servicegruppen: Peter Bäckman, 070-567 16 97


I butik Re:store Höga kusten och i vår lokal på Varvsgatan 16 visar vi de produkter vi tillverkar i snickeriet till försäljning och beställning.

Öppettider
Måndag - torsdag 08.00 - 15.00
Fredag 08.00 - 12.00

Kontaktuppgifter
Korvetten
Varvsgatan 16
871 45 Härnösand
Telefon Snickeriet: 0611-34 84 86, 070-269 76 55
Telefon Bussarna: 070-541 38 56, 070-567 16 97
E-post: dagligverksamhet.korvetten@harnosand.se

KreaTiva

KreaTiva är en estetisk daglig verksamhet som jobbar med olika kreativa uttrycksformer som teater och konst. Återbruk är en viktig del av skapandet.

Deltagarna jobbar i Ateljéverksamheten och/eller Teaterverksamheten.

Vi tillverkar produkter av återbrukat material med konstnärlig inriktning och rekvisita till vår Teaterverksamhet. Vi säljer produkterna i vår butik.

Vår konst ställer vi ut på KreaTiva och ibland även på offentliga lokaler.

I teaterverksamheten tränar vi och spelar teater. Vi jobbar med kroppskännedom exempelvis zumba och drama.

Information till våra kunder
Välkommen till vår butik och när KreaTiva ställer ut eller uppträder!

Öppettider
Måndag - torsdag 08.00 - 15.00
Fredag 08.00 - 12.00

Kontaktuppgifter
KreaTiva
Rosenbäcksallén 15E
871 60 Härnösand
Telefon: 0611 - 34 89 13
E-post: dagligverksamhet.kreativa@harnosand.se

Café Smått & Gott

Café Smått & Gott är en daglig verksamhet där vi arbetar med kaféverksamhet och lunchservering.

 • Enklare luncher som soppa och bakad potatis med röra.
 • Smörgåsar

Deltagarna jobbar i köket, bageriet eller i kassan med att ta betalt av kunderna. Vi bakar eget fikabröd, kakor och matbröd, vilket även finns till försäljning.

Öppettider
Måndagar STÄNGT
Tisdagar-torsdagar 09.00-14:30
Fredagar 09.00-13.00

Kontaktuppgifter
Café Smått & Gott
Storgatan 30
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 89 24
E-post: dagligverksamhet.cafesodrasundet@harnosand.se

Murbergsgruppen

Vi håller rent och plockar skräp vid flera av Härnösandshus hyresområden. Murbergsgruppen har en minibuss för att kunna ta sig mellan olika områden.

I vår lokal utför vi legoarbeten till olika företag och river papper som används till hästströ.

Kontaktuppgifter
Murbergsgruppen
Herrgårdsvägen 1
871 80 Härnösand
Telefon: 070 - 340 28 85
E-post: dagligverksamhet.murbergsgruppen@harnosand.se

Papper och stygn

I lokalerna på Storgatan 30 finns tre olika verksamheter:

Media skapar trycksaker i olika former och uppdaterar hemsidor.

Förrådet tillhandahåller städ-, kontors- och hygienprodukter till Funtionsstöds verksamheter inom Härnösands kommun.

Textil och hantverk jobbar kreativt med att skapa produkter av tyger, band, skinn och knappar som vi fått till skänks.

Information till våra kunder
I vår butik finns produkter som är inspirerade av återbrukstänk.
Kom och låt oss inspirera er.

Öppettider
Butiken är öppen måndag - torsdag 10.00–14.00.

Kontaktuppgifter
Papper och stygn
Storgatan 30, 871 31 Härnösand

Telefon Textil och hantverk: 070-340 33 19
Telefon Media: 070-301 07 72
Telefon Förrådet: 070-342 70 17
E-post: dagligverksamhet.papper-stygn@harnosand.se

RB Demontering

RB Demontering är en daglig verksamhet i verkstadsmiljö. Vi demonterar maskiner av olika slag i samarbete med HEMAB. Dessutom utförs legoarbeten utifrån beställningar. Vi demonterar och sorterar material som möjliggör återvinning.

Vi vill ge en meningsfull och aktiv vardag till de personer som arbetar på platsen med minimal negativ påverkan på miljön och på personers hälsa. Det kan tidvis vara hög ljudnivå i våra lokaler.

Vårt arbete ska sträva efter att:

 • Alltid arbeta efter att använda resurser bättre genom att hålla ögonen öppna för möjligheter att återvinna fler delar, komponenter.
 • Ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att utveckla rutiner och indikatorer och mäta vår miljöprestanda.
 • Förebygga föroreningar till vatten, mark och luft genom att beakta miljöpåverkan vid varje förändring av verksamheten.
 • Ställa krav och påverka leverantörer och mottagare av produkter och tjänster för att minska miljöpåverkan i alla led.
 • Följa tillämpliga lagar och andra krav som ställs på verksamheten.

Miljöpolicy
Utifrån kommunens övergripande mål att Härnösand ska vara en ledande miljö-kommun med aktivt omställningsarbete, och att all utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan, ska kunskap utvecklas för att skapa ett hållbart samhälle, och bidra till att de globala och nationella miljömålen nås.

Detta innebär att all verksamhet ska genomsyras av långsiktighet när det gäller ekologi, ekonomi och sociala faktorer.

Tillsammans ska alla i sina olika roller i kommunens verksamheter arbeta för att skapa förutsättningar för den som besöker, bor, lever och verkar i kommunen och med gemensamma krafter bygga en hållbar framtid för Härnösand.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-01-30 och presenterad i Klimat-och energiplanen 2017-2020.

RB Demontering är miljöcertifierade Pdf, 288.3 kB.

Kontaktuppgifter
RB Demontering
Rosenbäcksallèn 15
871 60 Härnösand

Telefon: 0611 - 34 89 67
E-post: dagligverksamhet.r-bdemontering@harnosand.se

Rosen

Rosens dagliga verksamhet har nyligen flyttat från Rosenboden till Storgatan 30. Sidan uppdateras inom kort. 2024-06-13.

Kontaktuppgifter
Rosen
Storgatan 30
871 30 Härnösand

Telefon: 0611 - 34 87 87
Fax: 0611 - 34 87 86
E-post: dagligverksamhet.rosen@harnosand.se

Utsikten - Vattnet

Vattnets verksamhet anpassas för personer med behov av en tydlig struktur och alternativ kommunikation. Arbetsuppgifterna anpassas efter individens önskemål och förmågor.

Verksamheten innehåller både aktiviteter av pedagogisk karaktär och sinnesstimulering samt utevistelser.

Kontaktuppgifter
Utsikten - Vinden
Södra vägen 5
871 00 Härnösand

Telefon: 0611 - 34 83 82
E-post: dagligverksamhet.utsikten@harnosand.se

Utsikten - Vinden

Vindens verksamhet anpassas för personer med behov av en tydlig struktur och alternativ kommunikation. Arbetsuppgifterna anpassas efter individens önskemål och förmågor.

Verksamheten innehåller både aktiviteter av pedagogisk karaktär samt aktiviteter med tyngdpunkt på sinnesstimulering och utevistelser.

Kontaktuppgifter
Utsikten - Vinden
Södra vägen 5
871 00 Härnösand

Telefon: 0611 - 34 81 66
E-post: dagligverksamhet.utsikten@harnosand.se

Utsikten - Vågen

På Vågen arbetar vi med återvinning av papper. Det rivna papperet används till hästströ. Vi utför även enklare legoarbeten åt verksamheter inom Härnösands kommun samt en del tvätt och strykning.

Vi strävar efter en lugn och stressfri arbetsmiljö med rutinmässiga arbetsuppgifter.

Kontaktuppgifter
Utsikten - Vågen
Södra vägen 5
871 00 Härnösand

Telefon: 0611 - 34 86 62
E-post: dagligverksamhet.utsikten@harnosand.se

Träffpunkt Tunnelplan

För dig som har en psykisk ohälsa erbjuds här social samvaro och möjlighet till olika aktiviteter under kravlösa former.

Vill du veta mer, kontakta personalen på Träffpunkten eller enhetschef.

Kontaktuppgifter
Telefon Träffpunkten: 0611-34 86 72
Telefon Enhetschef: 0611-34 81 81

Företagsplats

En företagsplats liknar en praktikplats. Det kan vara i en affär, en restaurang, ett bibliotek eller något annat likvärdigt.

Du får vara ute på ett företag för att träna och lära dig mer om hur arbetslivet fungerar.  Vi försöker utifrån personliga förutsättningar och önskemål hitta en lämplig Företagsplats.

För att få och klara av en Företagsplats behöver du kunna

 • passa arbetstider
 • samarbeta med arbetskamrater
 • följa de regler som gäller på företaget
 • jobba ganska självständigt

På arbetsplatsen får du stöd från dina arbetskamrater. Dessutom kommer din handledare från kommunen regelbundet och hälsar på.

Målet med en Företagsplats är att du ska få möjlighet att utvecklas. I bästa fall kan det leda till någon form av anställning. Under den tid du är på Företagsplatsen är du försäkrad av kommunen.

Kontaktuppgifter
Telefon Företagsplatser: 070 - 301 98 69