Boende för vuxna, LSS

Insatsen riktar sig till personer med funktionsnedsättningar som medför ett varaktigt och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Insatsen ska täcka den enskildes hela stödbehov dygnets alla timmar. I insatsen ingår också fritids- och kulturaktiviteter.

Nedan kan du läsa mer om vilka boendeformer som finns för dig som är vuxen med funktionsnedsättning och behöver ett boende med personalstöd dygnet runt.

Bostad med särskild service

I bostaden finns personal dygnets alla timmar. Syftet är att vuxna funktionsnedsatta som inte klarar ett eget boende, ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Bostad med särskild service för vuxna finns i form av gruppbostad och servicebostad.

Broschyr om Bostad med särskild service Pdf, 466.3 kB.

Gruppbostad
Gruppbostad är ett boende för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gruppbostaden är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet

Servicebostad
En servicebostad är en bostad med god tillgänglighet för personer som inte har ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov. En servicebostad består av ett antal lägenheter samlade i samma hus eller kringliggande hus med tillgång till gemensamma utrymmen för service och gemenskap. Personal och gemensamhetsutrymmen finns inom ett nära gångavstånd. Kontakten mellan den enskilde och personalen planeras och det är möjligt med viss väntetid efter att den enskilde kallar på hjälp.

För vissa personer med funktionsnedsättning kan en servicebostad vara en lämplig mellanform av bostad - mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad.

Kontaktuppgifter

 

Kontaktuppgifter till boenden för personer med funktionsnedsättning

Enhetschef

0611-34 83 68

Gullvivan

0611-34 89 71

Södra vägen 440611-34 89 70
Tunnelplan 31 B0611-34 89 65
  
Enhetschef0611-34 83 63
Koltrastvägen 50611-34 88 21
Koltrastvägen 1390611-34 87 54
Talgoxevägen 60611-34 86 58
Tjädervägen 960611-34 87 29
  
Enhetschef0611-34 83 53
Beckhusgatan 60611-34 82 40
Nattviksgatan 50611-34 82 39
Pumpbacksgatan 100611-34 86 94
Fagottgatan070-404 84 14
Flöjtgatan0611-34 82 22
  
Enhetschef0611-34 81 10
Ludvig Nordströms gata 4 B0611-34 86 24
Vårstagatan 7A0611-34 89 25
Vårstagatan 7B070-340 17 83
Vårstagatan 9A & 9B0611-34 89 90
  
Enhetschef0611-34 79 96
Utsiktsvägen 20611-34 89 47
Volontären 5-60611-34 86 65
Volontären 9-100611-34 86 68
Volontärvägen 10 B0611-34 83 06


Enhetschef0611-34 82 15
Bergsstigen 180611-34 89 29
Östanbäcksgatan 230611-34 89 89
Individstöd A0611-34 86 73
Individstöd B0611-34 83 48

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en korttidsfamilj eller ett korttidshem tar emot en person med funktionsnedsättning under en helg eller annan kortare period.

Målet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till anhöriga och föräldrar att få avlösning i sitt omvårdnadsarbete, samt att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.

Korttidsfamiljen får ersättning för sitt uppdrag. De får också ersättning för sina omkostnader.

Kontaktuppgifter

Verkställare individuella insatser

Telefon: 0611-34 83 71 eller 070-540 2912
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se

Avgifter och kostnader

Information om avgifter och kostnader för dig som bor i en grupp- eller servicebostad, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Särskilt boende, SoL Psykiatri.

Bostad med särskild service , LSS

Allmänt
Det stöd och den service du får från personalen på ditt boende kostar ingenting.
Men du betalar för ditt boende, för det du äter och dina fritidsaktiviteter.

De kostnader du kommer ha varje månad är:
Hyra

Du betalar den hyra som hyresvärden bestämt.

El
Du betalar själv för din hushållsel.

Mat
Antingen handlar du själv och lagar din egen mat med stöd av personal eller så kan du välja att äta tillsammans med de andra på boendet. Då är det personalen som handlar och lagar maten.

Fritids- och kulturaktiviteter
Du betalar själv för de aktiviteter du deltar i.

Resor
Du betalar själv för dina resor.

Servicepaket (du kan välja mellan två servicepaket)

Servicepaket 1
Gäller förbrukning i gemensamhetsutrymmena i samband med måltider, samvaro, matlagning och bakning. Till exempel slitage på möbler, för porslin och kastruller, rengöringsmedel, ljus och servetter och de samtal som personalen ringer åt dig på sin telefon.

Servicepaket 2
Då ingår hela servicepaket 1 och dessutom saker till din egen lägenhet som toalettpapper, tvättlappar, tvätt – och rengöringsmedel. Plåster och förband till husbehov.

Du betalar själv för dina hygienartiklar som schampo, duschtvål och tandkräm samt hushållspapper, batterier och lampor.

Avgifter för särskilt boende, SoL psykiatri

Du som har beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL betalar hyra för din lägenhet samt för kost och förbrukning. Du betalar också en omsorgsavgift, som är uträknad efter din inkomst och hur stor betalningsförmåga du har.

Avgift för korttidsvistelse, LSS

Allmänt
Det stöd och den service du får från personalen kostar ingenting.
Men du betalar för det du äter, dina hygienartiklar och dina fritidsaktiviteter.

Vill du få mer information om insatserna vänd dig till Biståndsenheten.
Telefon: 0611-34 80 00