HR-avdelningen

Paddlare vandrar mot sjö

HR-avdelningen ska genom stöd till chefer bidra till att Härnösands kommun är både en attraktiv och professionell arbetsgivare.

HR-avdelningens uppdrag är att arbeta strategiskt och konsultativt i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning, lag och avtals frågor samt medarbetar- och ledarskapsutveckling.

Kontakt

Tf HR-chef
Marie Englund
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: hr-avdelningen@harnosand.se
Besöksadress
Norra kyrkogatan 3
871 80 Härnösand