IT-avdelningen

Laptop

IT ska spara tid, inte ta tid!

IT-avdelningen samordnar och ansvarar för drift och övervakning av gemensamma och verksamhetsspecifika IT-system samt kommunens kommunikationsnät.

Kontakt

IT-chef
Lena Salomonsson
Telefon växel: 0611 - 34 80 00
E-post: ite@harnosand.se

Besöksadress: Norra Kyrkogatan 3, 871 80 Härnösand