Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara bland annat för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling.

Organisationsschema för kommunstyrelseförvaltningen.

Kommundirektören är kommunens högste chef men även chef för kommunstyrelseförvaltningen. I kommundirektörens arbetsuppgifter ingår bland annat att vara länken mellan den politiska styrningen och förvaltningsorganisationen.

Kommunstyrelseförvaltningens huvuduppgifter är:

  • Att vara kommunstyrelsens verkställande organ för ledning och utveckling av den kommunala verksamheten.
  • Konsultativt stöd och projektering inom olika specialistområden samt samordnad service inom framförallt ekonomi- och personaladministration.
Härnösands rådhus.

Här hittar du kommunstyrelseförvaltningens avdelningar samt några utvalda enheter och servicefunktioner.

Kommunstyrelseförvaltningen är en servicefunktion till kommunens övriga förvaltningar och nämnder.

Vår målsättning

Vår målsättning är att med effektivitet och hög kvalitet förmedla kommunens politiska mål och att följa upp och informera om de beslut som fattas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen ska också med kvalitet och effektivitet vara en servicefunktion till kommunens övriga förvaltningar och nämnder.