Kommunens servicecenter

En kommunvägledare och en besökare vid en receptionsdisk, på disken finns Härnösands kommuns logga.

Härnösands kommun servicecenter skapades i syfte att öka servicen och tillgängligheten till kommunens invånare.

På servicecenter får kommunens invånare vägledning i frågor om kommunens olika verksamheter. Kommunvägledarna vid servicecenter har bred kunskap och ger personlig service och vägledning i frågor om kommunens alla verksamheter. Vår strävan är att invånare skall kunna få hjälp med sitt ärende direkt genom att ta kontakt med servicecenter.

Tjänster för kommunens invånare

  • Vägledning att hitta rätt funktion och myndighet
  • Hjälp med kommunens webbsida och e-tjänster
  • Fylla i blanketter/ansökan i kommunala ärenden
  • Mottagning/Utlämning av post inom kommunen
  • Infopoint och turistinformation
  • Kunddator
  • P-skiva

Öppettider

Vardagar klockan 08.00 - 16.30

Besöksadress

Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Inkluderande telefonitjänster

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net

Inkluderande telefonitjänster - PTS Länk till annan webbplats.