Organisation

Organisationsöversikt på Härnösands kommun Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltningen Nämnder Valnämnden Revision Skolförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen

Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Norlander Länk till annan webbplats. (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Andreas Sjölander Länk till annan webbplats. (S)

Nämndsordföranden:
Arbetslivsnämnden - Monica Fällström Länk till annan webbplats. (S)
Skolnämnden - Nina Skyttberg Länk till annan webbplats. (S)
Socialnämnden - Krister McCarty Fagerström Länk till annan webbplats. (S)
Samhällsnämnden - Helena Elfvendal Länk till annan webbplats. (MP)
Överförmyndarnämnden, Härnösand-Kramfors - Ingemar Wiklander Länk till annan webbplats. (KD)

Kommundirektör: Lars Liljedahl

Förvaltningscheferna:
Kommunstyrelseförvaltningen - Lars Liljedahl Länk till annan webbplats.
Skolförvaltningen - Marie Blomberg Länk till annan webbplats.
Socialförvaltningen - Mats Collin Länk till annan webbplats.
Samhällsförvaltningen - Thomas Jenssen Länk till annan webbplats.
Arbetslivsförvaltningen - Ingrid Nilsson Länk till annan webbplats.