Kommunala hel- och delägda bolag

Organisationsschema för bolag och stiftelser i Härnösands kommun.

Koncernföretag

Företag där kommunen är delägare/medlem

 • Elinorr-förbundet
 • HEMAB Elförsäljning AB
 • Husbyggnadsvaror HBV Förening
 • Härnösands Näringsliv AB
 • Höga Kusten Industrigrupp
 • Höga Kusten Destinationsutveckling AB
 • Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
 • Kommunbränsle i Ådalen AB
 • Kommuninvest i Sverige AB
 • Norrsken AB
 • Ostkustbanan AB
 • Servanet AB

Stiftelser

 • Mellersta Norrlands pensionsstiftelse
 • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland