Kommunala hel- och delägda bolag

Organisationsschema för bolag och stiftelser i Härnösands kommun.

Koncernföretag

 • Härnösand Energi och Miljö AB 100%
 • Härnösand Elnät AB 100%
 • HEMAB Elförsäljning AB 95%
 • Kommunbränsle i Ådalen AB 40%
 • Servanet AB 16%
 • Norrsken AB 11%
 • AB Härnösandshus 100%
 • Härnösands Kommunfastigheter AB 100%
 • Härnösand Handel AB 50%
 • Invest i Härnösand AB 100%
 • Technichus i Mitt Sverige AB 100%
 • Restore i Höga Kusten AB 100%
 • Härnösand Näringsliv AB 49%
 • Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen 33%

Företag där kommunen är delägare/medlem

 • Elinorr-förbundet
 • Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
 • Ostkustbanan AB
 • Husbyggnadsvaror HBV Förening
 • Höga Kusten Industrigrupp
 • Kommuninvest i Sverige AB
 • Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Stiftelser

 • Mellersta Norrlands pensionsstiftelse
 • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland