Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens uppdrag är att effektivt och med hög kvalitet bedriva verksamheterna vuxenutbildning, arbete och integration.

Organisationsschema för arbetslivsförvaltningen.

Arbetslivsförvaltningen ansvarar för att erbjuda vuxenutbildning och sysselsättning för personer som har lång väg till arbetsmarknaden samt mottagning av nyanlända.

Vår målsättning

Arbetslivsförvaltningen har som målsättning att effektivt och med hög kvalitet bedriva verksamheterna vuxenutbildning, arbete och integration. Vi vill bidra till att våra kommunmedborgare utvecklas och får möjlighet till egen försörjning.

Vuxenutbildningens mål och syfte enligt Skollagen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Inom kommunal vuxenutbildning, lärvux, yrkeshögskola och lärcentrum ska människor få en möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Detta för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 

Arbete och Mottagnings målsättning är att utveckla och stödja medborgarna till egen försörjning och bidra till utveckling av människan, miljön och kommunens verksamheter. Arbete och Mottagning ansvarar för integration och mottagning av nyanlända. Verksamheten har även ansvar för sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Våra verksamheter

Inom Arbetslivsförvaltningen finns:

  • Vuxenutbildning
  • Arbete och Mottagning

Vi kan erbjuda dig en lösning som är anpassad just för dig som individ när det gäller utbildning, sysselsättning, coachning eller integration.

Hos arbetslivsförvaltningen finns också Tolkförmedlingen och Lärcentrum (LRC). 

Vuxenutbildning

Vår målgrupp är vuxna över 20 år som:

  • vill läsa grundskolekurser
  • vill läsa gymnasiekurser
  • vill göra en betygsprövning
  • vill läsa yrkeskurser
  • har särskilda behov med rätt till LSS (lagen om stöd och service)
  • är nyanlända flyktingar och invandrare

Vi strävar efter att erbjuda flexibla utbildningar. Här väljer du den studieform som passar dig bäst; distans- eller klassrumsundervisning. Vi har kontinuerligt intag på våra distanskurser.

Kurserna är kostnadsfria för dig som bor i Härnösands kommun. Du behöver bara betala för den kurslitteratur som ingår och eventuell utrustning.

Vi samarbetar med andra utbildningsföretag för att kunna hitta den bästa lösningen för varje person.

Här finns mer information om vuxenutbildningen

Arbete och Mottagning

Hos Arbete och Mottagning får du en chans att hitta nya vägar till arbete och utbildning.

Vi arbetar med sysselsättning, coachning och integration. Vi samarbetar med Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Migrationsverket och näringslivet.

Här kan du läsa mer om integration och stöd till arbete

Kontakt & besöksadresser

Vuxenutbildning
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon: 0611-34 84 10

Arbete och Mottagning samt Tolkförmedlingen
Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon: 0611-34 84 10