Kommunikationsavdelningen

Sambiblioteket.

Vi på kommunikationsavdelningen arbetar för att göra Härnösands kommun till en kommunikativ organisation. Vi är med och driver och stödjer kommunens förvaltningars kommunikationsarbete. Vi utbildar och stöttar chefer och medarbetare i bland annat kommunikationsplanering, mediakontakter och webbpublicering.

Kommunikation är en viktig del i arbetet med verksamhetsutveckling.

Vi arbetar för att ge medborgare bra service, information och möjlighet till dialog. På så sätt får vi ökad delaktighet och utvecklad demokrati. Vi arbetar också med att marknadsföra platsen Härnösand i Höga Kusten och arbetsplatsen Härnösands kommun.

För att lyckas använder vi flera olika kommunikationskanaler och verktyg som till exempel harnosand.se, kommunens intranät och flera konton på sociala plattformar.

Kontakt

Kommunikationschef
Tomas Wahlund
Telefon växel: 0611-34 80 00
E-post: kommunikationsavdelningen@harnosand.se

Besöksadress: Universitetsbacken 3, 871 80 Härnösand