Kulturenheten

Scen med människor som dansar i blått sken och rök.

Kultur blir vad man gör den till!

Kulturverksamheten i Härnösands kommun ska vara till glädje, locka till nyfikenhet och skapa engagemang.

Det egna skapandet, oavsett vad det innebär, är en viktig del av kulturen som förvaltningen värnar om, likaså kulturen som en länk mellan skilda nationaliteter, språk och värderingar.

Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att kulturen i Härnösands kommun är tillgänglig för alla.

Kontakt

Kulturchef
Elisabeth Oxelhöjd
Telefon: 0611-34 86 71
E-post: elisabeth.oxelhojd@harnosand.se

Kulturutvecklare
Milly Lundstedt
Telefon: 0611-34 86 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se