Aktuellt från Överförmyndarenheten

Samlade nyheter från Överförmyndarenheten i Härnösands kommun.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • Glad sommar.

    Överförmyndarenheten önskar glad sommar

    Vi vill bara ta tillfället i akt att tacka dig för ditt arbete och din insats! Med sommaren i antågande vill vi i god tid meddela att Överförmyndarenhetens bemanning kommer att vara låg under veckorna 28–32. Handläggningstiden i vissa ärenden kan därmed bli förlängd. Vi önskar vi...