Nyheter från Stöd & omsorg

Kommunens alla nyheter från Stöd & omsorg.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • tre män står på rad

    Härnösand gott exempel när det gäller patientsäkerhet

    Härnösands kommun lyfts fram som ett gott exempel när det gäller arbetet med patientsäkerhet. Härnösand är en av endast några få kommuner i landet som har gjort och antagit en lokal handlingsplan för hur patientsäkerheten ska förbättras.

  • Gruppbild på personal som arbetar inom Hemtjänst Väst.

    Utbildningssatsning ska ge bättre vård för patienter med demenssymtom

    Härnösands kommun satsar på utbildning inom området BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Ökad kunskap och ett strukturerat arbetssätt ska göra att den som insjuknar i en demenssjukdom kan få bättre omvårdnad och bättre livskvalitet. Först ut att utbildas är Hemtj...