en korvett i färd över vattnet

Marint centrum Härnösand

Härnösand har de bästa förutsättningar för att växa som ett marint centrum i norr. Här finns kajer, annan infrastruktur och en kort och rak insegling som är isfri en stor del av vintern.

I havet utanför Härnösand ligger Nedre Norrlands provskjutningsområde, en av mycket få provskjutningsplatser till havs i världen. Den används både av det svenska försvaret, internationella aktörer och utländska stridskrafter.

På plats med verksamhet i Härnösand finns Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV), Kustbevakningen, Sjövärnskåren och sjöfartsutbildningar på både gymnasie- och yrkeshögskolenivå. De senaste åren har Härnösand och Höga Kusten varit en mycket populär destination för kryssningstrafik.

Kajer och infrastruktur

Djup- och oljehamnen ligger mitt i Härnösand och vid Ångermanälvens mynning. Kajen är 300 meter lång och i norra änden finns en 25 meter bred ro-ro-ramp. Vattendjupet är 7,80 meter, vid oljehamnens pir till och med 10,3 meter. Här lossas bland annat många delar till vindkraftverk och det är också här som kryssningsfartygen lägger till.

På andra sidan sundet, längs Härnöns strand, ligger Försvarsmaktens, Kustbevakningens och skolutbildningarnas kajer. Här ligger också Utsprångskajen, en kaj som planeras byggas ut för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg.

Inseglingen till Härnösand är kort, bred, djup och säker. Från angöringsfyrarna i kustbandet är det bara fyra nautiska mil och vattendjupet är 40-80 meter ända in på redden. När det gäller vintersjöfart är Härnösands hamn en av Norrlandskustens bästa. Hamnen är isfri länge, tack vare den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

I Gustavsvik några mil norr om Härnösand finns en stor docka som en gång byggdes för Försvarsmakten. Det är Norrlandskustens enda docka av den storleken.

Ett stort kryssningsfartyg är på väg in mot en hamn i en stad

Silja Lines kryssningsfartyg på väg att lägga till i Härnösands hamn.

stridsbåt på färd över vattnet

Marina verksamheter

  • Marinen har i Härnösand den enda militära hamnen norr om Stockholm. Västernorrlandsgruppen i Härnösand ansvarar för att tillföra Norrlands regemente I19 marin förmåga då man bland annat har sjösäkerhetsansvar för I19:s verksamhet till sjöss.
  • Kustbevakningen i Härnösand har en viktig roll i kustbevakningens uppdrag med sitt strategiska läge mitt i Bottenhavet. Kuststationen har cirka 20 anställda och bedriver sjöövervakning med KBV 201 främst i Norra Bottenhavet, men har också beredskap att inom åtta timmar påbörja en miljöräddningsoperation vid en olycka till sjöss i Bottenhavet/Bottenviken.
  • Sjövärnskåren har arrangerat sommarläger på kårens anläggning på Lungön i över 50 års tid. Där har barn och ungdomar drillats i sjömanskap, segling, rodd och navigation.
  • Härnösand har en lång historia av sjöfartsutbildningar. För närvarande utbildas ungdomar på Sjöfartsprogrammet på Härnösands gymnasium och hösten 2021 startar en yrkeshögskoleutbildning till Skärgårdskapten i samarbete med Marina läroverket/Klart Skepp i Stockholm.
  • Testsite Bothnia är ett maritimt utvecklingskoncept för att bidra med innovationer som löser framtidens utmaningar inom de maritima näringarna. RISE Research Institutes of Sweden har identifierat Västernorrlands kustområde som ett utvecklingsområde för havsrelaterad test och demonstration av exempelvis autonoma system kopplat till logistik, intermodala lösningar, bränslen och framtidens ”smarta fartyg”.
ett fartyg ute på havet

Kustbevakningens fartyg KBV 201.

Sjövärnskårens sommarläger på Lungön.

Nedre Norrlands provskjutningsområde

I havet utanför Härnösand ligger Nedre Norrlands provskjutningsområde, en av mycket få provskjutningsplatser till havs i världen.

Försvarets materielverk (FMV) ansvarar för provskjutningsplatsen och kan bland annat erbjuda:

  • Stöd till utveckling av bekämpningsförmågan i Marinen och Flygvapnet
  • Stöd och ledning av skarpa kontroller/övningar
  • Genomförande av provverksamhet med extern kund

Försvarsmakten är den prioriterade partnern för verksamheten, men en betydande del av aktiviteterna är riktade mot vapenindustrin där internationella aktörer är vanliga. Utländska stridskrafter förekommer ofta i verksamheten både i eget uppträdande och i samverkan med svenska förband.

en robot skjuts iväg från en avfyrningsramp
Kartskiss över härnön och havet utanför med ett område i havet markerat

Nedre Norrlands provskjutningsområde.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har cirka 60 anställda i Härnösand. Västernorrlandsgruppen ansvarar för grundutbildning för uppemot 100 rekryter om året. Västernorrlandsgruppen ansvarar också för utbildning och övningar med två av hemvärnets bataljoner, Ångermanlandsbataljonen och Medelpadsbataljonen. Totalt handlar det om 1 200 hemvärnssoldater.

Försvarsmakten hyr cirka 12 000 kvadratmeter på kasernområdet Kusthöjden (före detta KA5). Härnöns skjutfält och övningsområde ligger i direkt anslutning till kasernområdet på norra Härnön. Skärsvikens skjutfält ligger vid öppna havet på utsidan av Härnön. Båda skjutfälten har gällande miljötillstånd.

Närbild på kvinnlig soldat  i skogen

Marin historia

Härnösand har en lång tradition som handels- och sjöfartsstad. Skeppsredare, skeppsmäklare, skeppshandlare, sjöfolk, lotsar, repslagare, segelmakare och timmermän har under långa tider utgjort en stor del av stadens befolkning.

På skeppsvarv i Härnösand har under årens lopp byggts hundratals fartyg och staden har länge varit ett centrum för energirelaterad utbildning inom sjöfart, kraft och värme, elkraft och mycket annat.

Härnösand är idag den nordligaste platsen för en sjöfartsutbildning på gymnasienivå och hösten 2021 startar en yrkeshögskoleutbildning till Skärgårdskapten.

I Härnösand finns en maskinhall som troligen är ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb. Maskinhallen erbjuder allt från små enkla labbskalor till kommersiell skala, uppkopplade och helt tillgängliga för utbildningsändamål. Dessutom kan maskinhallens utrustning nyttjas för olika undersökningar av kommersiella produkter, för bedömning av funktion och kvalitet, eller för vidareutbildning av personal genom praktiska laborationer.

fyra personer med hjälmar arbetar bland stora maskiner

Maskinhalllen i Härnösand är troligen ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb.

Mer information

För mer information:
Uno Jonsson, tillväxtchef
070-648 25 11
uno.jonsson@harnosand.se