Nya Ostkustbanan

Sveriges längsta flaskhals i järnvägssystemet är 27 mil lång och ligger längs södra Norrlandskusten. Den stryper järnvägsflödet för människor och gods mellan södra och norra Sverige. Detta har blivit extra tydligt sedan Botniabanan byggdes. Den flaskhalsen vill vi bygga bort till år 2035.

Med dubbelspåret på plats skulle kapaciteten för godset fyrdubblas och restiderna halveras. Istället för 6,5 timmar Stockholm-Umeå skulle det ta 3,5 timme! Sträckan mellan Härnösand-Stockholm skulle ta 2,5 timme. En utbyggnad ger Härnösand förutsättningar att utvecklas ännu mera. Här kan du följa arbetet med att få dubbelspåret på plats och hålla dig uppdaterad med vad som händer.

Vad händer nu?

Regeringen har öppet pratat om att Nya Ostkustbanan ska stå klar till år 2035. Nu återstår det att se hur det löftet kommer att hållas!

Under år 2024 behöver vi stärka och vässa argumenten för att få hela sträckan finansierad i den kommande nationella planen

Fokus i arbetet kommer vara att

 • Stärka arbetet ytterligare och vässa våra argument i debatten inför att regeringen ska klubba planerna för framtidens transportinfrastruktur.
 • Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för planeringen av transportinfrastrukturen fram till 2037.

Med andra ord så är detta sista chansen att få med hela sträckan fullt finansierad i planerna – för att skapa en chans till att den står klar till år 2035.

Vad ska vi göra 2024?

 • Vi ser över och uppdatera viktiga rapporter som underlag i kommunikationen med anledning av ett inriktningsförslag som Trafikverket skickar ut 15 januari 2024.
 • Därefter ska vi analysera inriktningsunderlaget från Trafikverket och ta fram gemensamma remissvar som ska lämnas senast 15 april.
 • Del i det underlag som ska tas fram, är en rapport som redogör vilka steg som måste tas för att Nya Ostkustbanan ska kunna invigas år 2035.
 • Vi ser även behov av en översyn av Trafikverkets utbyggnadsstrategi för Nya Ostkustbanan för att möta den gröna omställningen (ett arbete som görs i samverkan med Trafikverket)

Bolaget Nya Ostkustbanan stödjer Trafikverket i det fortsatta arbetet med att gå från brist till verklighet, att få samtliga korridorval på hela sträckan klara för att komma med vid kommande revidering av nationell plan för transportsystemet i Sverige.

Trafikverket har tidigare tagit fram en utbyggnadsstrategi för hela sträckan. Strategin visar hur sträckan ska delas upp och i vilken ordning utbyggnaden bör prioriteras.

I Trafikverkets strategi föreslås arbetet med sträckningen göras i den här ordningen:

1. Hudiksvall – Sundsvall
2. Sundsvall - Härnösand
3. Gävle - Söderhamn
4. Söderhamn - Hudiksvall
5. Härnösand - Västeraspby (norr om Kramfors)

Länk till utbyggnadsstrategin för mer information Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa de senaste nyheterna om Nya Ostkustbanan Länk till annan webbplats.

Diagram över restider med Nya Ostkustbanan

Diagram över restider med Nya Ostkustbanan.

Restider med Nya Ostkustbanan

 • Umeå - Stockholm 3:50
 • Östersund - Stockholm 3:50
 • Härnösand - Stockholm 2:27
 • Sundsvall - Stockholm 2:03
 • Gävle - Stockholm 1:05

Vision 2035

Dubbelspåret Gävle-Härnösand är en av de högst prioriterade utvecklingsfrågorna bland regioner och kommuner efter södra Norrlandskusten. Därför etablerades ett bolag år 2015 för att med gemensam kraft visa på alla de fördelar som investeringen har – för jobb, utveckling och miljö.

Det tar tid att få ny infrastruktur på plats. Många beslut ska fattas, och många utredningar ska göras. Vi har lagt stor kraft på att förklara varför ett dubbelspår är viktigt – nationellt, regionalt och lokalt. Vi har en tydlig vision – att Nya Ostkustbanan ska stå klar till år 2035.

Läs mer om Nya Ostkustbanan

Bolaget Nya Ostkustbanan

Via hemsidan finns flera frågor och svar som du kan ta del av. Du kan även följa arbetet i vardagen via bolagets Facebooksida – Nya Ostkustbanan.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta Härnösands kommuns representant i bolaget Nya Ostkustbanans tjänstepersonsgrupp.

Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg
E-post: daniel.johannsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 89