Landsbygdsutveckling

Härnösand har en nära landsbygd, nära till varandra och nära mellan stad och landsbygd både geografiskt men också när vi ser på utveckling av platsen. Härnösand är indelad i sju kommundelar: Härnösands tätort, Häggdånger, Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Högsjö och Öarna (som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön). Kommundelarna bildar tillsammans helheten Härnösands kommun, men bidrar enskilt med olika karaktär och styrkor. I Härnösand arbetar vi för en levande landsbygd att bo, leva och verka.

Landsbygdsutveckling

Visst vet du att landsbygden i Höga Kusten är fylld av driftiga föreningar, entreprenörer och kommuner som tillsammans utvecklar landsbygden?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. De kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, Region Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Möjlighet att söka landsbygdsmedel

Mer information om Leader Höga kusten och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Service på Landsbygden

Coop i Brunne.

Coop i Brunne.

Bor du mer än två km från närmaste livsmedelsbutik, kan du på landsbygden ansöka om hemsändningsbidrag.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

De här butikerna kan hjälpa dig med din handling


De här butikerna hjälper dig med din handling.

Butik

Kontakt

Mat & Nostalgi i
Viksjö

Telefon: 0611-313 00
E-post: matonostalgi@gmail.com

ICA Älandsbro

Telefon: 0611-608 44

Coop Brunne

Telefon: 0611-404 40


Servicepunkter

Härnösands kommun har två servicepunkter i butiker på landsbygden, Coop Brunne och Mat & Nostalgi i Viksjö.

Här finns:

  • Information från kommunen
  • Turistinformation
  • Tillgång till dator med internet
  • Möjlighet att kopiera och skriva ut blanketter, eget material med mera till självkostnadspris
  • Caféhörna

Bredband

Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 Mbit/s vid årsskiftet 2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.

person skriver på dator

Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden. Här kan du läsa mer om vår policy och vårt program för fiberutbyggnad och du kan också

Har du frågor som du inte hittar svaren på, kontakta:

Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se

Policy och program

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan. Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig.

Här kan du läsa policy för bredband i Härnösand Pdf, 3.2 MB.

Servanet - kommunens fiberbolag

ServaNet ansluter och driftar vårt lokala fibernät. Med 99,95 procents driftsäkerhet erbjuds en hastighet upp till 1 000 Mbit/s till såväl privatpersoner som företag. Med fiber från ServaNet får du tillgång till de vassaste alternativen inom internet, tv och smarta tjänster för ett uppkopplat samhälle.

Tillsammans ägs ServaNet av kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge och Ragunda. Vårt mål är att kontinuerligt bygga ut fibernätet i kommunen och vill genom delägarskapet erbjuda så många medborgare och företag som möjligt tillgång till bra uppkoppling för framtiden! 

ServaNets fibernät är ett öppet stadsnät och delägs, genom HEMAB, av Härnösands Kommun.

Varför Fiber?

Snabbt! Förberedd för hastigheter upp till 1 000 Mbit/s, vilket är snabbast på marknaden.

Valfrihet! Det öppna stadsnätet möjliggör ett stort utbud och konkurrenskraftiga priser. Välj bland lokala tjänsteleverantörer såväl som rikstäckande inom interner, tv, telefoni och smarta tjänster.

Säkert! Ett nedgrävt nät är mindre känslig för störningar vilket bl.a. bidrar till en driftsäkerhet på 99,95 %.

Smart och lokalt! Att installera fiber är en bra investering. Både för framtida tjänster och för din bostads värde. Dessutom går dina pengar tillbaka till delägarkommunerna!

Kan jag få fiber?

ServaNets fibernät finns redan väl etablerat. På www.servanet.se/anslut Länk till annan webbplats. kan du söka bland adresser för att se om du, eller din framtida bostad är ansluten.

Intresserad av fiber och tjänsteutbudet? 

Kontakta ServaNets kundcenter.
Telefon: 0200-120 035
E-post: 
info@servanet.se

Eva-Lotta Öberg.

Kontakta mig

Eva-Lotta Öberg
Landsbygd- och besöksnäringsutvecklare
Näringslivsenheten
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Telefon: 070-312 28 49