Nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö

Kommunens alla nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • en pråm som ligger i ett sund i en stadsmiljö

    Botten runt Nybron undersöks

    De närmaste dagarna ska botten runt Nybron undersökas inför bygget av en ny bro. Även resten av Nattviken ska undersökas då farleden ska muddras i samband med att den nya bron byggs.

  • två kvinnor sitter tillsammans i en buss

    Förslag för att öka det kollektiva resandet

    Härnösands kommun har flera synpunkter på det förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram som Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram. Bland annat trycker kommunstyrelsen på att trafiken också bör ta sikte på fritidsresor samt att välja lokalt producerad biogas som bränsle...