Nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö

Kommunens alla nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade.

    Vägarbete på Theodor Hellmans väg

    Med början den här veckan bygger HEMAB om VA-ledningarna i Theodor Hellmans väg. Vägen kommer att vara avstängd för genomfart, men fastighetsägarna kan nå sina fastigheter under hela byggtiden.

  • Grönt trähus med vita detaljer. Två våningar i mitten, på vardera sida ytterligare en våning. Grön gräsmatta och flaggstång framför.

    Volontären kan byggas om till trygghetsboende

    Det stora, gröna huset på Volontären, före detta SSVH, kan komma att bli ett trygghetsboende med lägenheter för äldre. Härnösands kommun och Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) ska tillsammans göra en förstudie för att se om projektet är rimligt att genomföra.