Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. I den senaste försvarsinriktningen som antogs av riksdagen fastslogs att Sverige ska säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap har under de senaste åren återupptagits. Målet är att:

  • skydda civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • lämna stöd till Försvarsmakten

Vad innebär civilt försvar?

Civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för planeringen delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Det civila försvaret innebär bland annat att skydda civilbefolkningen och att se till att försörjning av samhällsviktiga varor och tjänster kan fortsätta, exempelvis att sjukvård och transporter ska fungera vid krigsfara och krig.

Det civila försvaret behövs för att säkerställa att samhället kan fortsätta att fungera även under kraftigt störda förhållanden och ytterst i krig.

Civil beredskap, en förutsättning för ett civilt försvar

Det är i stort sett samma åtgärder som behövs inom både krisberedskapen och det civila försvaret för att skydda befolkningen och samhällsviktiga funktioner. Civil beredskap är enligt den försvarspolitiska inriktningspropositionen en grundläggande förutsättning för arbetet med civilt försvar.

Här kan du läsa mer om det svenska civila beredskapssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte kvar din broschyr om krisen eller kriget kommer kan du hämta den på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Civil beredskap och civilt försvar

Civil beredskap och civilt försvar