Att möta barn och vuxnas oro inför krig i Sverige

Att känna oro inför det rådande säkerhetspolitiska läge är en naturlig känsla och kan göra både barn och vuxna oroliga. Hotet mot Sverige har inte ökat den senaste tiden och Försvarsmakten säger att risken för att Sverige ska anfallas med vapen är liten. Det är däremot mycket viktigt att veta hur du förbereder dig för en sådan situation, om den trots allt skulle uppstå. Att vara påläst som vuxen hjälper dig för att stilla din egen oro men även för att möta barn i din närhet som är orolig för krig.