Blomlådor/farthinder på kommunala gator - ansökan om tillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att sätta ut blomlådor på gatan/vägen där du bor. Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs ska vara positiva till att blomlådor ställs ut.

Om du bor i ett större område där till exempel en villaförening eller samfällighetsförening finns, krävs att majoriteten har lämnat sitt godkännande. Bifoga till exempel ett utdrag från ett protokoll.

Du måste söka nytt tillstånd varje år, ansökningsperiod är 1 april till 1 juni.

Nytt från och med januari 2022 är att kommunen tar ut en avgift för handläggning av tillståndet.

Kostnaden för handläggning av tillståndet är 900 kronor. För nya lådor tillkommer också en kostnad för reflexer (till två lådor) på 1000 kronor. Reflexer är obligatoriskt och endast de reflexer som kommunen erbjuder är godkända att använda. Detta för att alla blomlådor ska ha reflex av lika storlek och reflexgrad.

Här kan du läsa mer om blomlådor på bostadsgator

Frågor om tjänsten
Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Tel: 0611 - 34 80 40

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Samhällsförvaltningen
Handläggare för Blomlådor/farthinder på kommunala gator
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se
Telefon växel: 0611-34 80 00