skiss över ett parkområde vid en strand

Kanaluddens strandpark

Kanaluddens strandpark ska utvecklas till en destinationspark som är attraktiv för både Härnösandsbor och besökare. Längs hela sträckan från Bryggaren Strand till simhallen och det nya destinationshotellet föreslås nya mötesplatser och aktivitetsytor i ett första gestaltningsförslag.

Vad händer nu?

Juni 2022

En enig kommunstyrelse beslutar att avsätta 12 miljoner kronor till investeringar i Kanaluddens strandpark åren 2024-2025.
Ett första gestaltningsförslag presenteras.

2021

En arbetsgrupp börjar jobba med ett gestaltningsförslag.

Projektet

Härnösands kommun ska utveckla hela området från Bryggaren Strand till och med simhallen och det nya destinationshotellet. Gestaltningsförslaget bygger på tidigare underlag samt tankar och idéer från invånare, föreningar i området och från olika avdelningar inom kommunen.

Området är indelat i fyra delområden enligt följande:

1. Området runt simhallen/hotellet.
Här har det setts som viktigt att bevara befintlig vegetation så långt det är möjligt och även att bevara siktlinjen mot vattnet mellan simhallen och hotellet. Något slags vattenelement kan också förstärka kopplingen till vattnet och vid stranden planeras sittmiljöer, bland annat någon typ av brygga.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

2. Båttorget/Aktivitetsområdet.
Det här blir området med mest aktiviteter och evenemang. Här planeras ett aktivitetsområde med till exempel boulebana, minigolf, dansbana och kioskbyggnad. Båttorget är en mötesplats där parken möter bryggan. Intill simhallen finns en aktivitetsyta och kanske ett utegym.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

3. Lekparken/Körsbärslunden
Här planeras en ny lekpark med båttema. I korsningen där gång- och cykelvägarna möts planeras en ny mötesplats omgiven av körsbärsträd.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

4. Grillplatsen/pulkabacken
Närmast Bryggaren strand föreslås ett kuperat landskap genom att kullar byggs upp av de restmassor som uppstår i projektet. Någon av kullarna kan fungera som pulkabacke. Här kan det också bli grillplatser vid vattnet.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Området

Kanaluddens strandpark sträcker sig från Bryggaren Strand till gång- och cykelbron över till Mellanholmen. Området har länge varit en populär plats för rekreation och rörelse. Här rör sig många människor längs vattnet.

Simhallen är en av Härnösands mest besökta platser och sommartid är det mycket liv kring småbåtshamnen och bryggan som hör till.

Här finns också en boulebana och tidigare en minigolfbana på platsen där hotellet ska byggas.

Tanken är nu att utveckla hela området till en destinationspark där Härnösandsbor och besökare kan mötas och aktivera sig.

Läs mer om det nya destinationshotellet här

Flygbild över området kanaludden

Flygbild över området Kanaludden

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare
0611-34 81 17
hanna.viklund@harnosand.se