skiss över ett parkområde vid en strand

Kanaluddens strandpark

Kanaluddens strandpark ska utvecklas till en destinationspark som är attraktiv för både Härnösandsbor och besökare. Längs hela sträckan från Bryggaren Strand till simhallen och det nya destinationshotellet ska nya mötesplatser och aktivitetsytor utvecklas.

Vad händer nu?

September 2023

Samhällsförvaltningen genomför ett första möte med projektgruppen där bland annat representanter från olika delar av Härnösands kommuns verksamheter deltar. Även representanter från HEMAB deltar då vatten, el och avlopp är viktiga delar i utvecklingen.

Hösten 2022 - våren 2023

Arbetet med att ta tillvara på synpunkter och föra dialog med berörda boende och föreningar fortlöper.

Juni 2022

En enig kommunstyrelse beslutar att avsätta 12 miljoner kronor till investeringar i Kanaluddens strandpark åren 2024-2025.
Ett första gestaltningsförslag presenteras. Den 14 juni hölls en träff på Sambiblioteket dit alla var välkomna. Under träffen berättades om förslaget som Härnösands kommun arbetat med och planerna för utvecklingen av parken på Kanaludden presenterades. Alla var välkomna och fick möjlighet att tycka till om förslaget.

2021

En arbetsgrupp börjar jobba med ett gestaltningsförslag.

Projektet

Härnösands kommun utvecklar hela området från Bryggaren Strand till och med simhallen och det nya destinationshotellet. Gestaltningsförslaget bygger på tidigare underlag samt tankar och idéer från invånare, föreningar i området och från olika avdelningar inom kommunen.

Området är indelat i fyra delområden enligt följande:

  1. Området runt simhallen/hotellet.
    Vid simhallen hittar du en brygga och sittplatser. Mellan hotellet och simhallen ska det vara öppen yta och ljussättning så att även den passagen kan användas mörkare årstider. Det blir en ny tillgänglighetsanpassad entré till simhallen. Vid sidan av hotellet, mot kanalen finns en sittrappa där du kan koppla av och njuta en stund i kvällssolen.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

2. Båttorget/Aktivitetsområdet.
Det här är området med mest aktiviteter och evenemang. Här finns möjlighet för exempelvis boule och cornhole. Det finns även möjlighet och utrymme för en kiosk samt offentliga toaletter. Båttorget är en mötesplats där parken möter bryggan. Närmast simhallen finns en aktivtetsyta och ett utegym.

Vid vattnet finns en mötesplats med möjlighet att ha en dansbana. Är du inte sugen att dansa kan det vara en härlig plats att bara umgås och mötas på.

En lekplats planeras också med maritimt tema där barn och unga får möjlighet till kreativ lek.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

3. Körsbärslunden
I korsningen där gång- och cykelvägarna möts kommer en ny mötesplats omgiven av körsbärsträd.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

4. Grillplatsen/kullarna
Närmast Bryggaren strand blir det ett kuperat landskap där kullar byggs upp för att skapa ett landskap med variation och dynamik. Kullarna blir en levande miljö som bjuder in till lek och aktivitet för barn och unga både sommar och vinter. Vid vattnet ska det bli flera grillplatser.

Skissbild över ett markområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Området

Kanaluddens strandpark sträcker sig från Bryggaren Strand till gång- och cykelbron över till Mellanholmen. Området har länge varit en populär plats för rekreation och rörelse. Här rör sig många människor längs vattnet.

Simhallen är en av Härnösands mest besökta platser och sommartid är det mycket liv kring småbåtshamnen och bryggan som hör till.

Nu utvecklar vi hela området till en destinationspark där Härnösandsbor och besökare kan mötas och aktivera sig.

Är du nyfiken på hur det går med bygget av det nya hotellet på platsen? Läs mer om det nya destinationshotellet här

Flygbild över området kanaludden

Flygbild över området Kanaludden

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Matildha Lindström, trädgårdsingenjör
0611-34 81 45
matildha.lindstrom@harnosand.se