Skiss med en stor byggnad i bakgrunden där det står Namnlös sporthall. I förgrunden parkeringsplatser, en trappa och flera flaggstänger med svenska flaggan

Ny sporthall

En ny sporthall ska byggas på nuvarande Ängevallen på Murberget. Hallen är nödvändig för undervisningen på de närliggande skolorna Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan, men fyller också ett stort behov för många av kommunens föreningar.

Hallen ska innehålla en fullstor plan, 40 x 20 meter, godkänd för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy. En sådan hall ger kommunens föreningar större möjligheter att utvecklas och bedriva sin verksamhet och även bättre möjligheter att arrangera större cuper och tävlingar. Hallen ska även innehålla en mindre hall.

Vad händer nu?

December 2023

Det första gräv- och spadtaget togs av skolbarn, politiker, föreningar och byggföretag.

September 2023

Den nya upphandlingen är klar och kommunstyrelsen godkänner det nya hyresavtalet. Härnösandsföretaget Jasab har lämnat det lägsta anbudet och får uppdraget att bygga sporthallen.

Våren 2023

En ny upphandling kommer att göras under våren.

Våren 2022

En upphandling görs, men på grund av världsläget och en instabil marknad går inte upphandlingen att slutföra.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner ivesteringen i en ny sporthall.

Oktober 2021

Ett förslag på utformning och placering av sporthallen presenteras.

Våren 2021

Projektering av en ny sporthall på nuvarande Ängevallen. Även en trafikutredning pågår.

Nov 2020

Årsplanen för 2021 fastställs. I årsplanen pekas en ny sporthall på fastlandet ut som en prioriterad satsning för att tillfredsställa det akuta behov som två skolor har och det behov av fler ytor och tider som föreningslivet har.

Bakgrund

De två skolorna Wendela Hellmanskolan (7-9) och Murbergsskolan (3-6) saknar egna idrottshallar. Idag hyr skolorna in sig i Franzénhallen och i en provisorisk lokal som varken är tillräckligt stor eller lämpad för idrott. Då en ny timplan började gälla höstterminen 2020 räcker dessa två lokaler inte till. Skolorna har ett akut behov av bättre och större ytor på gångavstånd.

Samtidigt har det sedan länge funnits en önskan och ett behov från stora delar av föreningslivet av fler halltider och ytterligare en sporthall med tillräckliga mått för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy.

Projektet

Den nya sporthallen ska rymma en fullstor plan, 40 x 20 meter, som kan delas av i två mindre. Hallen ska även rymma ytterligare en mindre hall som passar för skolidrott i de lägre åldrarna och träning i idrotter som inte kräver stora ytor. Totalt blir det kapacitet för tre skolklasser samtidigt.

I den stora hallen finns läktarplatser för 500 personer och tanken är att den ska kunna användas även som samlingslokal för de två skolorna.

Det finns två entréer till hallen. En huvudentré som leder till den stora hallen. I entrén finns utrymme för café och teorisal. På gaveln finns en entré till den mindre hallen. På så sätt kan äldre och yngre elever använda olika entréer om de vistas i hallen samtidigt.

Den nya sporthallen får full tillgänglighet, något som saknas för närvarande i Härnösand. Dessutom är omklädningsrum och lokaler byggda för att möta det behov av integritet som människor kan ha.

Utvändigt visar ritningarna en byggnad i två nivåer, en lägre del för entré, café och omklädningsrum och en högre del för själva hallarna. Byggnaden byggs till stor del i trä.

Utomhus byggs bland annat en konstgräsplan för 9 mot 9-spel, hinderbana, kastsektor och banor för längdhopp och 60 meter.

Framför hallen finns stora parkeringsytor. Bil- och cykeltrafik leds upp till hallen via en ramp från Norra Ringvägen. För gående finns en trappa rakt upp mot hallen.

Placeringen av den nya idrottshallen har framför allt styrts av skolans behov av en hall med närhet till både Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan. Markområdet behöver också vara tillräckligt stort för alla de funktioner som behövs, hallens storlek, andra idrottsytor utomhus och tillräckligt med parkeringsplatser.

Klicka på bilden för att se den större

Klicka på bilden för att se den större.

Kontakt

För mer information:
Eric Liljeström, enhetschef lokalförsörjning
070-301 28 59, eric.liljestrom@harnosand.se