person uppe på högt berg, blank sjö, ängar och skog nedanför.

Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten

En attraktiv livsmiljö i kombination med ett gott företagsklimat gör att fler företag växer och att människor flyttar hit, vilket inte bara gynnar den enskilda kommunen utan arbetsmarknadsregionen som helhet. Idag väljer allt fler sin plats att bo på baserat på hela "livspaketet", tillgång till service, fritidsaktiviteter, natur osv. Därför ska Höga Kusten-kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik ta fram ett gemensamt strategiskt arbetssätt och kommunikation för att attrahera kompetens till Höga Kusten. Genom att arbeta tillsammans tar man vara både på kommunernas enskilda styrkor och attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke.

Målsättningen är att samarbetet mellan kommunerna och gemensam kommunikation på sikt ska leda till ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt för både näringsliv och boende i Höga Kusten.

Om projektet

Projektperiod: 1 april 2022 till 31 oktober 2023

Budget: 2 761 795 kronor

Huvudaktiviteter: Analys och omvärldsbevakning, digital plattform, extern kommunikation och samverkan

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och de fyra Höga Kusten-kommunerna, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.