Skiss över ett område med flera fotbollsplaner inritade

Myrans fotbollsfält

På Myrans fotbollsfält ska hela området utvecklas för att skapa ett centrum för fotboll i Härnösand. I planerna ingår en fullstor och tävlingsgodkänd 11 mot 11-plan inklusive läktare och servicehus. Även övriga planer rustas upp, parkeringsmöjligheterna förbättras och vid planerna längs Volontärvägen planeras ett mindre servicehus.

Vad händer nu?

Mars 2022

Samhällsnmämnden beslutar att den utbyggda 11 mot 11-planen får konstgräs, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner den extra investeringen.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner investeringen.

Oktober 2021

Ett förslag på hur Myrans fotbollsfält skulle kunna utvecklas presenteras.

Bakgrund

Parallellt med planerna på en ny sporthall på Ängevallen har idén om att utveckla Myrans fotbollsfält växt fram. Myran är det bästa alternativet för en fullstor plan som kan ersätta Ängevallen och i den dialog som har förts har planerna utvecklats till att gälla hela Myran-området.

På Myrans fotbollsfält kan Härnösands centrum för fotboll på naturgräs skapas.

tre ungdomar som spelar fotboll

Projektet

På Myrans fotbollsfält spelas sedan länge framför allt barn- och ungdomsfotboll på flera olika planer. Det finns inga servicebyggnader och parkeringsmöjligheterna är inte de bästa.

Med ett utvecklat fotbollsområde öppnar Myran även för seniorspel och större möjligheter att arrangera cuper, tävlingar och andra event.

I planen ingår:

Söder om vägen

  • 1 fullstor 11 mot 11-plan med godkända mått för seniorspel och med läktare och stängsel runt planen.
  • 1 mindre 11 mot 11-plan intill den större planen.
  • 1 ny servicebyggnad i anslutning till den större planen.
  • Utökad och förbättrad parkering.

Norr om vägen

  • 1 ny 7 mot 7-plan för barn- och ungdomsfotboll.
  • Förbättrad parkering.

Längre ned på Volontärvägen (ej med på skissen)

  • 2 st. 5 mot 5-planer.
  • 1 st. 7 mot 7-plan.
  • 1 mindre servicebyggnad med WC och andra faciliteter.
skiss över ett område med flera fotbollsplaner, parkeringsplatser och en byggnad inritad

Klicka på bilden för att se den större.

Kontakt

För mer information:
Ulf Andersson, fritidschef
0611-34 88 22, ulf.andersson@harnosand.se

två unga människor som har en fotboll mellan sina huvuden.