Skiss över ett område med flera fotbollsplaner inritade

Myrans fotbollsfält

På Myrans fotbollsfält ska hela området utvecklas för att skapa ett centrum för fotboll i Härnösand. I planerna ingår en fullstor och tävlingsgodkänd 11 mot 11-plan inklusive läktare och servicehus. Även övriga planer rustas upp, parkeringsmöjligheterna förbättras och vid planerna längs Volontärvägen planeras ett mindre servicehus.

Vad händer nu?

Maj 2023

Ombyggnaden av fotbollsfältet påbörjas.

Mars 2022

Samhällsnämnden beslutar att den utbyggda 11 mot 11-planen får konstgräs, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner den extra investeringen.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner investeringen.

Oktober 2021

Ett förslag på hur Myrans fotbollsfält skulle kunna utvecklas presenteras.

Projektet

På Myrans fotbollsfält spelas sedan länge framför allt barn- och ungdomsfotboll på flera olika planer. Det finns inga servicebyggnader och parkeringsmöjligheterna är inte de bästa.

Med ett utvecklat fotbollsområde öppnar Myran även för seniorspel och större möjligheter att arrangera cuper, tävlingar och andra event.

I planen ingår:

Söder om vägen

  • 1 fullstor 11 mot 11-plan med konstgräs och godkända mått för seniorspel och med läktare och stängsel runt planen.
  • 1 mindre 11 mot 11-plan intill den större planen.
  • 1 ny servicebyggnad i anslutning till den större planen.
  • Utökad och förbättrad parkering.

Norr om vägen

  • 1 ny 7 mot 7-plan för barn- och ungdomsfotboll.
  • Förbättrad parkering.

Längre ned på Volontärvägen (ej med på skissen)

  • 2 st. 5 mot 5-planer.
  • 1 st. 7 mot 7-plan.
  • 1 mindre servicebyggnad med WC och andra faciliteter.
skiss över ett område med flera fotbollsplaner, parkeringsplatser och en byggnad inritadFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Kontakt

För mer information:
Ulf Andersson, fritidschef
0611-34 88 22, ulf.andersson@harnosand.se

två unga människor som har en fotboll mellan sina huvuden.