en kartskiss med ett område markerat med gult. Infällt finns bilder på några som paddlar kanot och en skidåkare som gör ett hopp

Nickebostrand 2 - nära både Vårdkasen och havet

Nickebostrand 2 är ett blandat bostadsområde som planeras. Området ligger längs Solumsvägen granne med både havet och hela Vårdkasenområdet. Här är det nära till både skidåkning och havskänsla.

Vad händer nu?

Maj 2023

Arkitektkontoret Warm in the winter och landskapsarkitekterna Nivå jobbar med att ta fram tre olika idéer till hur området skulle kunna bebyggas.

September 2022

Samhällsnämnden beviljar planbesked och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas.
På den här sidan kan du följa planarbetet

Projektet

Planavdelningens uppdrag är att titta på möjligheterna för en blandad bostadsbebyggelse i området med villatomter, radhus/kedjehus och flerfamiljshus. Plats för förskola och/eller äldreomsorg ska också utredas, liksom möjligheten för enklare service som matbutik, frisör och caféverksamhet.

Arbetet är i ett tidigt skede och vilken typ av bebyggelse, hur många bostäder, vilken typ av service eller hur området kommer att se ut går inte att säga ännu.

Området

Nickebostrand 2 ringas in av kyrkogården, Solumsvägen, Nickebobacken, Nickebostrand och Södersundsvägen. Området är på drygt 30 hektar och är idag ett relativt otillgängligt skogsområde.

Precis ovanför området, på andra sidan Solumsvägen, ligger Vårdkasbacken och resten av Vårdkasens friluftsområde.

Nedanför, alldeles vid Södra sundet och havet, ligger äldre och nyare bebyggelse längs Södersundsvägen och Nickebostrand.

Avståndet till centrum är cirka 3 kilometer.

två kanoter ute i vattnet
en skidåkare gör ett hopp med en solnedgång i bakgrunden

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare
0611-34 81 17, hanna.viklund@harnosand.se


Hanna Krämmer, plansamordnare
0611-34 81 26, hanna.krammer@harnosand.se