Båtar vid Härnösands gästhamn

Turistinformation

På Hornöberget, vid Hotell Höga Kusten, finns ett turistcenter som är bemannat under hela sommarsäsongen. Dessutom finns ett 40-tal Infopoints på boenden, besöksmål och andra strategiska platser i hela området. Där finns information och inspiration och på många platser även personlig service.

Infopoints i Härnösand

  • Servicecenter Sambiblioteket
  • First Hotel Stadt
  • Fritidsbåtsmuseet *
  • Hemsö Fästning *
  • Härnösands Golfklubb *
  • Sambiblioteket
  • Snibbens Camping *
  • Technichus
  • Västanåfallet *
  • Västernorrlands museum

* Säsongsöppet.

Här finns Höga kustens alla Infopoints på kartan

Höga Kusten Destinationsutveckling

Höga Kusten Destinationsutveckling har sedan januari 2017 ansvaret för regionens besöksservice som täcker samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Det innebär att traditionella turistbyråer har avvecklats, till förmån för en förstärkt turistservice i fler och nya kanaler – i syfte att nå ännu fler besökare, på ett effektivare sätt.

Nu riktas mer resurser till att skapa en mer tillgänglig turistservice med utökade öppettider som finns på fler platser. En turistservice som säljer hela Höga Kusten och ger service till besökaren före, under och efter besöket.

Läs mer om turistservice på Höga Kusten Destinationsutveckling Länk till annan webbplats.