skiss på en stor byggnad i öppen miljö

Arkivstaden Härnösand

Härnösand är sedan länge arkivhuvudstaden i Norrland. En huvudstad som nu växer när Riksarkivet och Skatteverket ska bygga ett nytt, modernt och klimatsmart arkiv på Saltvikshöjden. Där tänker Skatteverket samla alla sina fysiska arkiv och Landsarkivet flytta det mesta av sin befintliga verksamhet i Härnösand.

Vad händer nu?

Oktober 2021

Riksarkivet meddelar att de planerar att i samarbete med Skatteverket bygga det nya arkivet och flytta dit stora delar av sin befintliga verksamhet i Härnösand. Slutgiltigt beslut tas under 2022.

Februari 2020

Skatteverket meddelar att de vill placera sitt nya nationella arkiv på Saltvikshöjden i Härnösand.

2019

Skatteverket skickar en förfrågan till ett stort antal kommuner om att etablera ett centralarkiv som ska ersätta alla andra fysiska arkiv i landet.

Projektet

Planen är att bygga ett nytt arkiv på cirka 30 000 kvadratmeter på Saltvikshöjden i Härnösand. Arkivet är tänkt att byggas i samarbete mellan Riksarkivet och Skatteverket.

Dit ska dels stora delar av det befintliga Landsarkivet i Härnösand flytta, det gäller delen som idag ligger på Rosenbäcksallén, dels Skatteverkets nya centrala och nationella arkiv.

Ambitionen är att bygga klimatsmarta lokaler där de båda myndigheterna på ett bra sätt kan ta emot och förvara arkivhandlingar, men också på ett modernt sätt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Skiss från fågelperspektiv på en stor byggnad i ett öppet landskap

Själva arkivet finns i den bakre delen medan offentliga ytor för besökare samt kontorslokaler ligger i den främre delen.

skiss av en stor sal med högt i tak. I rummet finns flera bord och vid ett av dem sitter en person

Läsesalen är stor med högt i tak.

Området

Området där det nya arkivet planeras är planlagt som industriområde och ligger alldeles intill E4 vid Härnösands norra utfart. På området finns även möjlighet att expandera i ett senare skede.

satellitbild över ett område med ett område markerat med röda linjer

Industriområdet (inringat med rött) ligger alldeles intill E4.

Andra arkiv och verksamheter

Härnösand är arkivhuvudstad i Norrland. Här finns kultur, tradition och kompetens inom arkivområdet.

Här finns även flera andra arkiv och verksamheter inom arkivområdet:

  • Arkivcentrum Nord med lokaler på Kusthöjden rymmer Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland (NIN).
  • Skatteverket har öppnat ett arkiv som mellanlagring i väntan på att det nya arkivet ska bli färdigt.
  • I Härnösand finns företaget Peter Sjölund Släkt & DNA Länk till annan webbplats.. Det var Peter Sjölund som blev rikskänd när han med hjälp av DNA-teknik löste ett gammalt och uppmärksammat dubbelmord i Linköping.
  • Härnösands kommun och Mittuniversitetet gör en förstudie, "Arkivetablering i Härnösand", med syftet att utveckla ett kompetenscentra inom arkiv i Härnösand och att attrahera ytterligare etableringar. Läs mer om förstudien på Mittuniversitetets hemsida Länk till annan webbplats.
en stor gul byggnad

Landsarkivets nuvarande lokaler på Rosenbäcksallén.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef,
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se