skiss på en stor byggnad i öppen miljö

Arkivstaden Härnösand

Härnösand är sedan länge arkivhuvudstaden i Norrland. En huvudstad som nu växer när Riksarkivet och Skatteverket bygger norra Europas största arkiv, ett modernt och klimatsmart arkiv på Saltvikshöjden. Där ska Skatteverket samla alla sina arkiv och Landsarkivet flytta sin befintliga verksamhet i Härnösand.

Vad händer nu?

Augusti 2022

Byggbeslut tas, bygglov beviljas och det första spadtaget för det nya arkivet tas av riksarkivarien Karin Åström Iko, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Oktober 2021

Riksarkivet meddelar att de planerar att i samarbete med Skatteverket bygga det nya arkivet och flytta dit stora delar av sin befintliga verksamhet i Härnösand.

Februari 2020

Skatteverket meddelar att de vill placera sitt nya nationella arkiv på Saltvikshöjden i Härnösand.

2019

Skatteverket skickar en förfrågan till ett stort antal kommuner om att etablera ett centralarkiv som ska ersätta alla andra fysiska arkiv i landet.

Projektet

Det nya arkivet på Saltvikshöjden i Härnösand blir på 33 000 kvadratmeter. Arkivet byggs i samarbete mellan Riksarkivet Länk till annan webbplats. och Skatteverket Länk till annan webbplats. av det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter Länk till annan webbplats..

Till det nya arkivet ska dels Riksarkivets befintliga verksamhet flytta, dels Skatteverkets nya centrala och nationella arkiv.

Byggnaden byggs i två delar, den bakre arkivdelen i betong och den främre kontors- och besöksdelen i trä. Det finns också möjlighet att i framtiden bygga ut arkivdelen till nästan dubbel storlek.

Det blir klimatsmarta lokaler av högsta hållbarhetsklass, Miljöbyggnad Guld, där de båda myndigheterna på ett bra sätt kan ta emot och förvara arkivhandlingar, men också på ett modernt sätt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Skiss från fågelperspektiv på en stor byggnad i ett öppet landskapFörstora bilden

Själva arkivet finns i den bakre delen medan offentliga ytor för besökare samt kontorslokaler ligger i den främre delen.

skiss av en stor sal med högt i tak. I rummet finns flera bord och vid ett av dem sitter en person

Läsesalen är stor med högt i tak.

Fakta:

  • Yta: 33 000 kvadratmeter varav 20 500 är arkivyta
  • Hyllmeter: 258 000 meter (25,8 mil)
  • Temperatur i arkivet: 18 grader
  • Luftfuktighet: 35 %

Här kan du se en 3D-karta över det nya arkivet Länk till annan webbplats.

tre kvinnor står på en jordhög och kastar tillsammans iväg jord från en spade med tre handtag

Det första spadtaget togs 26 augusti 2022 av Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg, riksarkivarien Karin Åström Iko och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

Området

Området där det nya arkivet planeras är planlagt som industriområde och ligger alldeles intill E4 vid Härnösands norra utfart. På området finns även möjlighet att expandera i ett senare skede.

satellitbild över ett område med ett område markerat med röda linjerFörstora bilden

Industriområdet (inringat med rött) ligger alldeles intill E4.

Andra arkiv och verksamheter

Härnösand är arkivhuvudstad i Norrland. Här finns kultur, tradition och kompetens inom arkivområdet.

Här finns även flera andra arkiv och verksamheter inom arkivområdet:

  • Arkivcentrum Nord med lokaler på Kusthöjden rymmer Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland (NIN).
  • I Härnösand finns företaget Peter Sjölund Släkt & DNA Länk till annan webbplats.. Det var Peter Sjölund som blev rikskänd när han med hjälp av DNA-teknik löste ett gammalt och uppmärksammat dubbelmord i Linköping.
  • Skatteverket har öppnat ett arkiv som mellanlagring i väntan på att det nya arkivet ska bli färdigt.
  • På Saltvik i Härnösand kommer Skatteverket att etablera ett arkiv. Tidigare har man haft regionala arkiv, men nu blir samtliga fysiska handlingar placerade på ett ställe. Tillsammans med Härnösands kommun initieras en förstudie för att identifiera de möjligheter detta medför. Läs mer om förstudien på Mittuniversitetets hemsida Länk till annan webbplats.
en stor gul byggnad

Landsarkivets nuvarande lokaler på Rosenbäcksallén.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef,
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se