Ett stort segelfartyg ligger vid en kaj. På kajen rör sig många människor.

Utsprångskajen

Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Åren 2025-2027 ska kajen renoveras till en modern kaj som kan komplettera djuphamnen och ta emot mindre fartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

Fyra projekt skapar attraktivt stråk

Utsprångskajen-projektet hänger ihop med flera andra projekt som tillsammans syftar till att skapa ett modernt och attraktivt stråk längs vattnet, från Bryggaren strand till Sälsten. Projekten hakar i varandra under tiden 2024-2030. Här ser du en tidslinje som visar när och hur länge de olika delprojekten pågår.
OBS att tiderna är preliminära.

Läs mer om de andra projekten:
Skeppsbron
Nybrogatan
Nybron

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade

Vad händer nu?

Juni 2022

Kommunstyrelsen antar en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska cirka 120 miljoner kronor investeras i Utsprångskajen åren 2025-2027.

Hösten 2021

Kommunfullmäktige planerar att besluta om en tioårig investeringsplan, där bland annat Utsprångskajen ingår.

2020

Ett framtidsarbete/workshop om alla stora framtida investeringar, där Utsprångskajen är en, med ledande politiker från alla partier i kommunen.

Ytterligare dialoger och utredningar om Utsprångskajen för att kunna lämna in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen vid klartecken från politikerna.

Oktober 2019

Kompletterande samråd om projektets miljöpåverkan.

Augusti 2019

Samråd om projektets miljöpåverkan.

April 2019

Dialogmöte med företag i området och företag inom besöksnäringen.

Januari 2019

Ramböll får i uppdrag att ta fram en ansökan om miljötillstånd för hamnverksamhet.

September 2017

Samhällsnämnden beslutar att börja projektera för en utbyggd Utsprångskaj.

Maj 2017

Sweco presenterar utredningen ”Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid”.

Juni 2015

Kajen stängs av på grund av rasrisk.

Projektet

Utsprångskajen ska totalrenoveras och återställas så som den var tidigare (170 meter lång). Kajen kommer att kunna ta emot mindre fartyg från exempelvis Kustbevakningen, Försvarsmakten, sjöfartsutbildningar och andra aktörer samt eventuellt även mindre kryssningsfartyg.

På så sätt skulle Härnösand ha två hamnar som kompletterar varandra, Djuphamnen för större fartyg, godstrafik och ro/ro-fartyg och Utsprångskajen för mindre fartyg.

Tanken är också att kajen ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Karta över Skeppsbron med Utsprångskajen

Området

Utsprångskajen ligger längs Skeppsbron, en kilometerlång kaj/gata längs havet. Där ligger också bland annat en gästhamn för fritidsbåtar, turbåtar till Höga Kusten och Fritidsbåtsmuseet i Tobaksmonopolet. Skeppsbron har stor potential att utvecklas till ett attraktivt maritimt stråk med folkliv, båtliv och nya verksamheter.

I den visionen skulle Utsprångskajen bli en mycket central plats, både för det vardagliga folklivet och som centrum för fartygsbesök.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för hela Skeppsbron. Läs mer om Skeppsbron här

Turbåten Ådalen III vid Skeppsbron

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, chef Samhällsförvaltningen
thomas.jenssen@harnosand.se
070-340 15 09