Riktlinjer för publicering i evenemangskalendern

Evenemang och aktiviteter som anordnas inom Härnösands kommun av företag, föreningar och ideella organisationer får kostnadsfritt finnas med i kalendern. Varje arrangör är själv ansvarig för inskickat innehåll. Härnösands kommun tillhandahåller endast en tjänst för arrangörerna.

Vad publiceras?

Det finns riktlinjer som evenemanget/aktiviteten ska uppfylla för att kunna publiceras. Kalendern kan innehålla både tips om kommersiella och ideella evenemang, men ska inte vara en marknads- eller annonsplats.

  • Ska vara av intresse för både besökare och kommuninvånare.
  • Ska äga rum inom Härnösands kommuns gränser.
  • Ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten.

Vad publicerar vi inte?

  • Evenemang/aktiviteter som kan uppfattas som anstötliga eller som har rasistiska eller sexistiska budskap.
  • Kommersiella annonser eller exempelvis restaurangutbud såsom dagens lunch eller julbord.
  • Öppettider för företag och föreningar.
  • Butiksevenemang som har till syfte att locka kunder.
  • Religiösa och politiska evenemang, till exempel: gudstjänster eller politiska möten. Konserter eller liknande arrangemang i kyrkan publiceras dock. En föreläsning som är öppen för allmänheten, med till exempel en riksdagspolitiker publiceras också.

Reservationer

Härnösands kommun förbehåller sig rätten att göra redaktionella urval och godkänner material innan publicering. Om tvistemål uppstår avgör Härnösands kommun.