Prata med Härnösandsborna

Skidåkare på Vårtan (Vårdkasberget).

Har du hört talas om Mubba och Höga? Eller vet du vad det betyder när det klatrar? Om inte kan den här ordlistan vara bra att ha till hands när du lär känna Härnösandsborna.

Höga - Högslätten.

(OBS. I de flesta fall är det mycket viktigt att all betoning ligger på den första vokalen. Annars riskerar du att bli utskrattad).

Athena – legendarisk musikrestaurang som låg vid Torget. Har även hetat Café Daily.

Bolagsbryggan – kajen strax söder om Nybron, i närheten av Systembolaget.

Broa - Älandsbro.

Brämpa - Brännaborg.

Bånnsjö – Bondsjöhöjden.

Finamacken – OKQ8-macken nära Willys.

Gamla Taxi – Parkeringen vid Bolagsbryggan.

Gotta - Godstjärn.

Härnta (ibland Härnna) - Härnösand.

Höga – Högslätten.

KA5 – före detta regementsområdet. Heter numera Kusthöjden.

Klubben - Klubbsjön.

Krysset – Korsningen Storgatan/Nybrogatan.

Lägret – bostadsområde vid Artillerigatan.

Monopolet – den före detta tobaksfabriken. Kallas även Tobaks.

Mubba – Murberget.

Norra Kyrko – Norra Kyrkogatan.

Psykparken – Gådeåparken. Här låg tidigare ett mentalsjukhus.

Punkthuset – det sju våningar höga huset nära Willys.

Pyjamashusen – hyreshus på Parkgatan, nära Räddningstjänsten. Namnet kommer av att de tidigare var randiga.

Smitta – Smitingen (särskilt viktigt med betoningen här).

Sticksjö – Stigsjö (viktigt med uttalet här).

Sundsvallstrappan – trappan på Torget upp till Nordea. Namnet kommer av att det tidigare var Sundsvallsbanken.

Säla – Sälsten.

Sönnsvall - Sundsvall.

Tobaks – före detta tobaksfabriken. Kallas även Monopolet.

Träffen – parkeringen vid McDonalds.

Vårtan – Vårdkasen.

Äbro - Älandsbro.

Öbacka – fiktivt namn på Härnösand som myntades av Härnösandsförfattaren Lubbe Nordström.

Ävles med tapuscheringen - En man som tapetserar.

Agasamt – gruvsamt, ängsligt.

Ajtomat – automat.

Bakanför – bakom.

Bessa Mini – beställa mat från Minikrogen.

Bro – yttertrappa.

Bäges – tjafsa, bråka. ”Barna bäges”.

Fara – åka. T ex ”fara på stan”.

Fli ner – stöka till.

Full i – fylld med.

Fälen – spår i snö el inomhus.

Fölla - för något.

He – sätta, ställa, lägga. Böjs he, hedde, hett.

Hässja – ställning för att torka gräs till hö.

Hörves – rysa i hela kroppen.

Kasa - gödselstack.

Klater – strul, krångel, särskilt om tekniska saker. Klatra = strula, krångla.

Klåen – kraftuttryck.

Knul – dum, knäpp.

Lägda – slagen äng, åker.

Läka – Läcka, om vatten. ”Kranen läker”.

N – han/honom el den. ”haru ringt’n” ”haru fått’n”.

Na – hon/henne. ”haru ringt’na”.

Nascht - någonstans.

Omafallt – gruvsamt.

Päcklig – svag, ynklig, krasslig.

Sjåre el tjåre – lugna ner dig, vänta lite.

Tapuschera – tapetsera.

Vangen – vagnen.

Vars – var/vart.

Åt – någonstans. ”Va äru åt” ”Vars haru hett’n åt”.

Ävles – envist hålla på med något.

Saknar du något ord?

Skicka gärna in ditt tips!