en man och två barn sitter i campingstolar vid en lägereld i skogen. I bakgrunden syns en stuga.

Camping på Smitingen

På Smitingen planeras en helt ny camping. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet. Det är det franska företaget Huttopia som ska bygga och driva en camping med fokus på naturen och hållbarhet.

Bildspelet här intill visar idéskisser från en förstudie av företaget Voodoo Associates om en ny camping på Smitingen som gjordes 2021.

Frågor och svar om camping på Smitingen

Vilket företag är det som ska bygga och driva campingen?

Det är ett franskt företag som heter Huttopia och som driver cirka 90 campinganläggningar, framför allt i Frankrike men även i bland annat USA, Kanada, Kina och Nederländerna. Grundidén är att erbjuda naturnära men samtidigt bekväma upplevelser i specialdesignade stugor eller tält i naturmaterial, så kallad glamping, men även vanliga tältplatser. Huttopia är specialister på hållbara campingar som ligger inbäddade i natursköna områden.
Läs mer på huttopia.com Länk till annan webbplats.

Hur ser avtalet ut?

Det är ett så kallat tjänstekoncessionsavtal där campingägaren betalar en årlig avgift för markområdet och står för alla kostnader för att bygga och driva campingen. Avtalet trädde i kraft 1 september 2023 och gäller i 35 år, till år 2058.

Hur stor och vilken typ av camping blir det?

Det får Huttopia svara på. Den exakta utformningen och omfattningen går alltså inte att svara på idag, men Huttopias grundidé är att erbjuda naturnära men samtidigt bekväma upplevelser i specialdesignade stugor eller tält i naturmaterial, så kallad glamping, men även vanliga tältplatser. Huttopia är specialister på hållbara campingar som ligger inbäddade i natursköna områden. Enligt avtalet ska campingen hållas öppen året runt.

När kommer den att byggas?

Huttopia fick tillgång till området 1 september 2023. Enligt planen ska campingen vara klar till sommaren 2025.

Hur blir det med restaurangen på stranden?

Det kommer även i fortsättningen att finnas en restaurang på stranden. Enligt avtalet ska det finnas en servering öppen för allmänheten under perioden 1 maj-30 augusti. Campingägaren har fått bygglov för en helt ny restaurangbyggnad och räknar med att den ska vara klar till sommaren 2024.

Hur blir det med vägen ut till Smitingen?

Vägen ut till Smitingen ägs till största delen av Trafikverket. Härom året gjorde Trafikverket och Härnösands kommun en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för vägen där nuläget beskrivs och flera olika möjliga lösningar presenteras. En ÅVS är ett första steg i en process för ett större vägprojekt. När det nu är klart att det blir en camping på Smitingen kommer kommunen att arbeta hårt för att tillsammans med Trafikverket hitta en bra lösning för den framtida trafiken ut till Smitingen.
Läs Trafikverkets åtgärdsvalsstudie här Pdf, 1.3 MB.

Blir det någon gång- och cykelväg till Smitingen?

Det är ett absolut mål att man ska kunna gå och cykla till och från Smitingen på ett säkert och trevligt sätt, både för Härnösandsbor, campinggäster och andra besökare. En lösning för gång- och cykeltrafiken ingår i processen tillsammans med Trafikverket för att hitta en bra lösning för all trafik ut till Smitingen (se föregående fråga).

Hur blir det med parkeringen?

Den allmänna parkeringen förändras inte. Avtalet säger att campingägaren ska ordna parkeringar för campinggästerna inom det egna campingområdet.

Hur blir det med vatten och avlopp till campingen?

Det måste byggas en vatten- och avloppsanläggning till campingen. Enligt avtalet ska campingägaren ansvara för det. Företaget kan välja att själv bygga anläggningen, alternativt låta kommunen bygga och sedan betala av den enligt en avbetalningsplan.

Hur blir det på Smitingen i sommar?

Inför sommaren 2024 ska Huttopia bygga en ny restaurang på stranden. I övrigt blir det precis som vanligt på Smitingen.

Hur påverkar campingen allmänhetens tillgång till Smitingen?

Inte alls egentligen. Stranden och omgivningarna är fortsatt tillgängliga för alla. Campingägaren kommer att driva en restaurang/servering på stranden som enligt avtalet ska vara öppen för allmänheten under perioden 1 maj-30 augusti. Enligt avtalet ska campingägaren också kostnadsfritt erbjuda omklädningsrum med wc och dusch för allmänheten. När det gäller parkeringar så kommer den nuvarande parkeringen inte att förändras.

Vad händer nu?

December 2023

Huttopia får bygglov för en ny restaurangbyggnad på stranden med restaurang, konferensrum och omklädningsrum för allmänheten.

April 2023

Det franska företaget Huttopia vinner upphandlingen när kommunstyrelsen beslutar att tilldela företaget tjänstekoncessionen. Avtalet är på 35 år och Huttopia får tillgång till campingområdet 1 september 2023.

Januari 2023

Härnösands kommun söker via en upphandling en entreprenör som vill bygga och driva en camping på Smitingen genom ett så kallat tjänstekoncessionsavtal.

Hösten 2022

Härnösands kommun köper restaurangbyggnaden på stranden + ett markområde i anslutning till campingen där det bland annat ska byggas en vatten- och avloppsanläggning för campingen.

November 2021

Förstudien "Smitingen Camping & Strandkoncept" presenteras. Förstudien är gjord av Voodoo Associates och är delfinansierad av Tillväxtverket (EU-medel). Läs hela förstudien Pdf, 23.4 MB.

Maj 2021

En provisorisk camping med åtta platser för husbilar och husvagnar samt två platser för tält byggs. Syftet är att samla in synpunkter, idéer och behov från camparna som kan användas i den kommande planeringen.

December 2020

En förstudie startar för att ta fram de tekniska förutsättningarna för en hållbar turism och gestaltning av en camping i området . Förstudien ska lägga grunden för ett genomförandeprojekt.

Februari 2019

Nordic Camping & Resort köper upp First Camp. Nordic Camping vill inte bygga campingen, men är fortsatt intresserade av att driva campingen.

Oktober 2018

Campingkedjan First Camp får en så kallad markanvisning som ger ensamrätt i två års tid att utreda förutsättningarna för en campinganläggning.

Maj 2018

Kommunen erbjuder intressenter att lämna anbud för att driva camping vid Smitingen.

Projektet

Det franska företaget Huttopia ska bygga och driva en året runt-öppen camping på cirka fem hektar. Den exakta utformningen är inte klar, men företagets grundidé är att erbjuda naturnära men samtidigt bekväma upplevelser i specialdesignade stugor eller tält i naturmaterial, så kallad glamping, men även vanliga tältplatser. Huttopia är specialister på hållbara campingar som ligger inbäddade i natursköna områden.

Här är några exempel på Huttopias anläggningar i andra länder.

två stugor som ligger vid en sjö och en skog i höstfärger.

White Mountains, USA

ett tält som står på ett brädgolv i naturmiljö

Font Romeu, Frankrike

flygbild över en skog med några stugor. I bakgrunden en liten swimmingpool.

Deqing, Kina

en stuga inbäddad i skogsmiljö

De Meinweg, Nederländerna

Området

Smitingen är en av Norrlands finaste och mest populära badstränder. På stranden finns grillplatser, ett antal beachvolleyplaner och en beachhandbollsplan. Smitingen är även en populär plats för surfare under höst- och vinterhalvåret.

I anslutning till havsbadet ligger ett sommarstugeområde med 45 fritidshus.

Smitingen badstrand

Smitingen en fin sommardag.

Naturområden

Smitingen/Härnöklubb är naturreservat och Natura 2000-område. I området finns vacker och dramatisk natur med grottor och andra geologiska formationer som raukar, flyttblock och klapperstensfält.

Där ligger också Klubbsjön, en av Sveriges mest havsnära insjöar, som ofta har höga badtemperaturer. Stigen till Klubbsjön är anpassad så att området är tillgängligt för alla.

Lökgrottan på smitingen

Lökgrottan vid Smitingen.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef,
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Henrik Olsson, projektledare,
070-1919360, henrik.olsson@harnosand.se

ett barn med ryggsäck på ryggen ses bakifrån och hoppar på ett ben på en sandstrand med havet i bakgrunden

Övrig information och material