Flygbild över smitingenområdet med campingplatsen utmarkerad

Camping på Smitingen

På Smitingen planeras en helt ny camping. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet. Behovet av en modern camping i Härnösand är stort. Besöksnäringen och antalet besökare till Höga Kusten växer för varje år och inte minst väntas antalet campinggäster öka.

Vad händer nu?

Maj 2021

En provisorisk camping med åtta platser för husbilar och husvagnar samt två platser för tält byggs. Syftet är att samla in synpunkter, idéer och behov från camparna som kan användas i den kommande planeringen.

December 2020

En förstudie startar för att ta fram de tekniska förutsättningarna för en hållbar turism och gestaltning av en camping i området . Förstudien ska pågå i nio månader och lägga grunden för ett genomförandeprojekt.

Februari 2019

Nordic Camping & Resort köper upp First Camp. Nordic Camping vill inte bygga campingen, men är fortsatt intresserade av att driva campingen.

Oktober 2018

Campingkedjan First Camp får en så kallad markanvisning som ger ensamrätt i två års tid att utreda förutsättningarna för en campinganläggning.

Maj 2018

Kommunen erbjuder intressenter att lämna anbud för att driva camping vid Smitingen.

Projektet

På Smitingen planeras en året runt-öppen camping på cirka fem hektar med servicebyggnader, reception, stugområden och restaurang. Anläggningen ska ha en stark karaktär av miljömässig hållbarhet och tydligt införlivas och samspela med den unika naturmiljön i området.

På Smitingen ska finnas en mångfald av verksamheter som vill växa med den nya anläggningen och tillsammans stärka och profilera hela området som besöksmål och reseanledning.

Smitingen ska erbjuda upplevelser och ett starkt värde för både invånare och besökare och fungera som en motor för destination Höga Kusten.

barn med ryggsäck sedd bakifrån hoppar med ena benet på en sandstrand med havet i bakgrunden

Området

Smitingen är en av Norrlands finaste och mest populära badstränder. På stranden finns grillplatser, ett antal beachvolleyplaner och en beachhandbollsplan. Smitingen är även en populär plats för surfare under höst- och vinterhalvåret.

I anslutning till havsbadet ligger ett sommarstugeområde med 45 fritidshus.

Smitingen badstrand

Smitingen en fin sommardag.

Naturområden

Smitingen/Härnöklubb är naturreservat och Natura 2000-område. I området finns vacker och dramatisk natur med grottor och andra geologiska formationer som raukar, flyttblock och klapperstensfält.

Där ligger också Klubbsjön, en av Sveriges mest havsnära insjöar, som ofta har höga badtemperaturer. Stigen till Klubbsjön är anpassad så att området är tillgängligt för alla.

Lökgrottan på smitingen

Lökgrottan vid Smitingen.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef,
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Henrik Olsson, projektledare,
070-1919360, henrik.olsson@harnosand.se

Flygbild över smitingenområdet