Sälstens Udde

En flygbild över naturområde vid vattnet med nya huskroppar inrotade på ett grönområde

Mellan Sälstens badplats och Hernöverken planerar Westerlinds ett nytt bostadsområde med villatomter och bostadsrätter i strandnära läge och med fantastisk kvällssol. Tillsammans med Tobaks, en metropol för företagande, och Hernöverken med företag och sportcenter skapas en helt ny stadsdel intill Sälstens badplats.

Hör Westerlinds vd Emil Westerlind berätta om projektet i filmen.

Vad händer nu?

Juli 2023

Härnösands kommun överklagar mark och miljödomstolens dom och ansöker om prövningsrätt i nästa juridiska instans.

Juni 2023

Mark och miljödomstolen beslutar att den detaljplan som är antagen ska upphävas. Beslutet har att göra med hur vägen inom bostadsområdet ska ägas och skötas.

Juli 2022

Detaljplanen överklagades närboende och Härnösands naturskyddsförening.

Juni 2022

Samhällsnämnden antar en ny detaljplan för området som tillåter bostadsbyggande.

September 2021

Möjligheten att boka tomter öppnar.

Våren 2019

Westerlinds ansöker om planbesked för Sälstens Udde och detaljplanearbetet börjar.

Projektet

Sälstens Udde ska bli ett levande område med blandad bebyggelse. Här planeras både tomter för de som vill bygga sitt drömhus, men även moderna och yteffektiva bostadsrätter.

Läs mer om planerna och lämna en intresseanmälan på Westerlinds hemsida om Sälstens Udde Länk till annan webbplats.

flygbild över ett naturområde vid havet med stadsbebyggelse i bakgrunden. På ett grönområde finns huskroppar inritade
skiss över ett planerat bostadsområde med huskroppar inritade

Området

Sälstens Udde ligger i en sluttning ned mot vattnet där solen går ned över Älandsfjärden. Alledeles intill finns den populära badplatsen vid Sälsten.

I det nya bostadsområdet planeras inbjudande samlingsplatser och upplysta promenadstråk. Ett promenadstråk från platsen till centrum utmed vattenlinjen finns också med i visionen.

Närmaste grannar är idag Hernöverken och Tobaks. På Hernöverken skapas just nu Härnöverken sportscenter med bland annat gym, padel och klättring. Området har vuxit fram tillsammans med Tobaks som en dynamisk plats för företagande i Härnösand

flygbild över ett naturområde vid vattnet
Skogsdunge vid vattnet med en solnedgång genom löven. I vattnet syns silhuetterna av två badande människor
ett stort rött tegelhus vid en gata

Kontakt

För mer information

www.salstensudde.se Länk till annan webbplats.

Isabelle Brandt, Westerlinds
Projekt- och marknadskommunikatör
010-15 15 409
info@salstensudde.se