digital stad

MetaCity - Virtuella lösningar för verkliga människor

Härnösands kommun deltar i ett projekt kallat MetaCity som finansieras av URBACT-programmet. Förutom Härnösand deltar nio andra europeiska länder i projektet. Projektet syftar till att utforska möjligheter inom digitalisering, artificiell intelligens (AI) och virtuell verklighet (VR), samt dela sina insikter och bästa erfarenheter för att forma framtidens smarta städer.
På denna sida publiceras information om projektet löpande.

Den växande digitaliseringen har visat sig vara en positiv kraft för ekonomisk tillväxt, social inkludering och en hållbar miljö. Genom innovativa teknologier och digitala lösningar får samhällen möjlighet till ökad dialog och inflytande. Det minskar även resursförbrukning och ökar tillgängligheten till viktiga tjänster. Det banar väg för en mer hållbar och välmående framtid.

Ett led i utvecklings- och digitaliseringsarbetet i Härnösands kommun är projektet MetaCity, ett EU-projekt där Härnösand deltar tillsammans med nio europeiska länder. Projektet syftar till att utforska möjligheter inom metaverse, digitalisering, artificiell intelligens (AI), augmented reality (AR) och virtuell verklighet (VR), samt dela sina insikter och bästa erfarenheter för att forma framtidens smarta städer.

Projektet

MetaCity är ett internationellt nätverk som finansieras av URBACT-programmet och är en del av en bredare strategi för att utveckla städernas förmåga att använda modern teknik för att förbättra invånarnas livskvalitet och stärka stadens hållbarhet. Målet för Härnösands kommun är att ta fram en handlingsplan där digital teknik spelar en stor roll för att forma staden för kommande generationer. Övriga deltagre är små- och mellanstora städer och lärosäten i:

  • Mostar, Bosnien och Hercegovina
  • Razlog, Bulgarien
  • Åbo Akademi, Nykarleby, Finland
  • Nevers, Frankrike
  • ISI, Patras, Grekland
  • Campobasso, Italien
  • Písek, Tjeckien
  • Újbuda, Ungern

Projektet leds av Fundão, Portugal.

Vill du veta mer om vad URBACT är? I så fall finns möjlighet att läsa mer på deras hemsida Länk till annan webbplats.

Baseline och roadmap för nätverket

I projektets gemensamma baseline presenteras det initiala scenariot för nätverkets städer – var står de och var vill de vara i denna stora digitala utveckling, och hur vi i Metacity planerar att göra en del av denna väg tillsammans. Slutsatserna och planerna presenteras i denna rapport.

Nulägesanalys och färdplan för nätverkets städer Pdf, 4 MB.

Lokal arbetsgrupp

Härnösands lokala arbetsgrupp koordineras av Patrik Pettersson, GIS-utvecklare.

Den lokala arbetsgruppen för Metacity.

Från vänster: Jennie Olofsson, Härnösands kommun, David Gisselman, Technichus, Hanna Krämmer, Härnösands kommun, Patrik Pettersson, Härnösands kommun, Ann-Christin Wanhatalo, Härnösands kommun, Daniel Sundqvist, Härnösands kommun, Mats Gradin, Härnösands kommun, Theo Andersson, DIGG, Jens Danielsson, Örnsköldsviks kommun och Erika Vesterholm, Härnösands kommun (fotograf).

Vad händer nu?

Februari 2024

Den lokala arbetsgruppen träffas.
Workshop om hur AI-verktyg kan användas av kommunens tjänstepersoner som stöd i arbetet.

November 2023

Första internationella nätverksmötet i Pisek, Tjeckien.

Oktober 2023

Den lokala arbetsgruppen bildas och träffas för en första workshop.

September 2023

Besök från projektets lead part, Fundão i Portugal, och nätverkets lead expert i Härnösand.

Vad är Metaverse?

Metaverse-teknik är de digitala teknologier som skapar virtuella världar där människor kan interagera med varandra och digitala objekt. Det är en avancerad form av virtuell verklighet (VR) och augmented reality (AR) som strävar efter att skapa en omfattande och sammanlänkad digital miljö där användare kan delta i olika aktiviteter och interaktioner, liknande det verkliga livet.

Miljöerna och de virtuella världarna skapas när vi länkar samman avancerad 3D-grafik, datorspel, sociala nätverk och andra digitala plattformar. På så sätt kan vi skapa en sammanhängande och immersiv upplevelse där människor kan arbeta, umgås, handla, lära sig och utforska saker genom dessa virtuella mötesplatser.

För mer information kontakta:

Jennie Olofsson
Biblioteksstrateg/projektledare
Telefon: 070-301 18 31
E-post: jennie.olofsson@harnosand.se

logotyp metacity