Gång- och cykelväg till Smitingen

Det ska byggas en ny och trafiksäker gång- och cykelväg till Smitingen. Projektet ska vara klart våren 2026, samtidigt som den nya campingen på Smitingen öppnar.

en flicka med rosa cykelhjälm hänger över ett cykelstyre och tittar in i kameran

Projektet

Det har länge funnits önskemål om en säker gång- och cykelväg till Smitingen och när det nu ska byggas en ny camping på Smitingen så är projektet än mer aktuellt.

Hur gång- och cykelvägen ska ledas utreds, men klart är att den kommer att vara skild från trafiken på Gånsviksvägen, förutom att den behöver korsa vägen på något ställe. Den sista delen, från där bebyggelsen i Gånsviksdalen slutar, blir en så kallad sommarcykelväg. Den biten blir inte asfalterad utan får en beläggning av hårt packat grus.

Hela projekt ska vara klart våren 2026, samtidigt som campingen beräknas öppna.

Vad händer nu?

Hösten 2023

Kommunfullmäktige antar årsplanen för 2024, där satsningen på en ny gc-väg till Smitingen finns med.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Peter Norberg, huvudprojektledare
070-301 23 91, peter.rolf.norberg@harnosand.se

Henrik Olsson, projektledare mark och exploatering
070-191 93 60, henrik.olsson@harnosand.se