Ny i Härnösand

För frågor som rör kommunens verksamheter, vänd dig till servicecenter på Sambibliotekets entréplan, plan 1.

En första bostad

Kommunen erbjuder ett förstahandskontrakt på en bostad till dig om du är nyanländ flykting och blivit kommunplacerad av Migrationsverket i Härnösand. Den som frivilligt har valt att flytta till Härnösand ska själv ordna en bostad. Det gäller även alla som vill flytta till Härnösand för att återförenas med en familjemedlem.

Samhällsorientering

Du som är ny i Sverige kan gå en kurs i samhällsorientering. Kursen ger dig kunskap i hur det svenska samhället fungerar och ska hjälpa dig att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. På kursen har du möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Arbete och egen försörjning

Arbetsförmedlingen ansvarar för att hjälpa dig att komma in i samhälls- och arbetslivet. De gör en plan för hur du ska få ett arbete. Om du genomför planen får du pengar i två år.

Vårt mål är att du ska få ett arbete så fort som möjligt. För att kunna få det behöver du kunskaper i svenska språket och kontakt med arbetsmarknaden. Kommunen kan hjälpa dig att kombinera utbildning i svenska för invandrare med praktisk språkträning på arbetsplats. En sådan arbetsintroduktion utgår från din erfarenhet, dina kunskaper och behov av kompetens på företagen.