Asylsökande

Asylsökande är den som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl, gör en utredning och fattar beslut i ärendet.

Migrationsverket ansvarar för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om personen inte väljer att ordna boende på egen hand. För barn är det dock kommunerna som ansvarar för barnens boende, vård och skola.

På Migrationsverkets hemsida finns all information du behöver. Länk till annan webbplats.

Migrationsverkets mottagning för dig som ansökt om asyl

Här kan du få hjälp med frågor om exempelvis boende, dagersättning och LMA-kort under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som inte har fått en godkänd ansökan och som ska åka tillbaka till ditt hemland.

Besöksadress: Sjögatan 17, 852 34 Sundsvall

Öppettider och tidsbokning till Migrationsverket Sundsvall hittar du här. Länk till annan webbplats.