Mottagning

Till integrationsmottagningen kan du som är nyanländ till kommunen, antingen som kvotflykting eller som har anvisats via Migrationsverket, vända dig för att få information och hjälp. Även du som får hit din familj som vuxen eller ensamkommande barn kan få råd, tips och guide av mottagningen.