Anmäla en vårdskada till kommunens patientförsäkring

Kommunen har en Patientansvarsförsäkring tecknat för det ansvar man har som vårdgivare. Försäkringsgivare till denna försäkring är Länsförsäkringar. Om du anser att du drabbats av en skada till följd av vård inom kommunen kan du anmäla skadan direkt till Länsförsäkringar.