Hjälpmedel

Ett hjälpmedel ger dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan ska kunna klä dig, förflytta dig samt kunna klara vardagens rutiner i hemmet.

För att få låna ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som bedömer behovet och skriver ut hjälpmedel, det kan till exempel vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska. Förskrivaren beslutar vilket eller vilka hjälpmedel som ska förskrivas.

De hjälpmedel som förskrivs är ett lån och ska återlämnas när behovet upphör.

Riktlinjer för förskrivningsprocessen i Västernorrlands län är framtagen mellan länets kommuner och Region Västernorrland. Policy och riktlinjer finns på regionens hemsida Länk till annan webbplats..

Läs mer om hjälpmedel på 1177. Länk till annan webbplats.

Avgifter för hjälpmedel

Kollage med en oidentifierbar person som korsar en väg med en rollator, och en detalj av en id-märkning på en rollator.

Från och med 1 mars 2024 införs en avgift för lån av hjälpmedel. Beslutet är länsgemensamt, vilket innebär att samma avgifter gäller för alla kommuner i Västernorrlands län.

Det finns två typer av avgifter:

 • Månadsavgift - 76 kr per månad (hjälpmedel med grön ID-märkning)
  Samma månadsavgift gäller oavsett om du hyr ett eller flera hjälpmedel. Du betalar denna avgift varje månad så länge du innehar hjälpmedlet. Exempel på hjälpmedel med månadsavgift: Rollator, rullstol, förflyttningshjälpmedel, arbetsstolar eller TENS-apparat.
  Avgiften är inte retroaktiv. Det vill säga avgiften tas bara ut för hjälpmedel du har från den 1 mars 2024.
  Vid månadsavgift ingår service och tillbehör.
 • Engångsavgift - 119 kr per hjälpmedel (hjälpmedel utan grön ID-märkning) Exempel på hjälpmedel med engångsavgift: Duschstol, tröskelkil, toalettförhöjning, vårdbälten, glidlakan, vissa dynor.
  Avgiften gäller inte de hjälpmedel du redan fått innan 1 mars 2024.
  Vid engångsavgift ingår inte service eftersom det är ett enklare hjälpmedel.

Avgifterna gäller INTE syn- och hörselhjälpmedel eller hjälpmedel förskrivna från habiliteringen.

Avgifterna gäller alla som är över 20 år gammal. Gäller även personer som bor på särskilt boende för äldre eller gruppbostad. Avgifterna innefattas inte i högkostnadsskyddet eller i maxtaxan och kan justeras årligen.

Har du frågor om vilka hjälpmedel som finns registrerade på dig?
Kontakta hjälpmedelsansvarig på Härnösands kommun: 0611-34 87 81 eller via e-post: hjalpmedel@harnosand.se

Har du frågor om fakturering?
Kontakta avgiftshandläggare på tel. 0611-34 83 49 eller via e-post avgiftshandlaggare@harnosand.se

Vill du återlämna ett hjälpmedel du inte använder?
När du inte längre behöver ett hjälpmedel som du har fått låna av sjukhuset, vårdcentralen eller hemsjukvården ska du lämna tillbaka det. Rengör det noga och märk det med namn och personnummer. Vid nedanstående adresser finns anvisad plats för återlämning:

 • Valfri vårdcentral/hälsocentral
 • Brunnegården, Stigsjö Brunne 157
 • Högsjögården, Hälledalsvägen 53, Hälledal

Har du frågor om återlämning eller behöver hjälp med transporten på grund av att hjälpmedlet är stort eller tungt?
Kontakta hjälpmedelsansvarig på telefon 0611-34 87 81 eller via e-post: hjalpmedel@harnosand.se

Uppdatering 2024-06-13

Vi har fått återkoppling att ovanstående information dessvärre inte har nått ut till alla på det sätt som vi önskade, vi beklagar detta. Vi ber er därför att ni hör av er till oss om ni har frågor eller funderingar kring de nya hjälpmedelsavgifterna.

Kontakta avgiftshandläggare på tel. 0611-34 83 49 eller via e-post avgiftshandlaggare@harnosand.se

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ett hjälpmedel som du har fått låna av sjukhuset, vårdcentralen eller hemsjukvården ska du lämna tillbaka det. Rengör det noga och märk det med namn och personnummer.

Här finns anvisade platser för återlämning

 • Valfri vårdcentral/hälsocentral
 • Brunnegården, Stigsjö Brunne 157
 • Högsjögården, Hälledalsvägen 53, Hälledal

Har du frågor om återlämning eller behöver hjälp med transporten på grund av att hjälpmedlet är stort eller tungt?

Kontakta hjälpmedelsansvarig på telefon 0611-34 87 81 eller via e-post: hjalpmedel@harnosand.se

Felanmälan av hjälpmedel

Om ditt förskrivna hjälpmedel går sönder eller inte fungerar tar du i första hand kontakt med Hjälpmedel Västernorrland på tel. 060-14 96 30 eller via e-post hjalpmedel.tekniskservice@rvn.se
Alternativt kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Hjälpmedel som du har fått låna från sjukhus, vårdcentral/hälsocentral eller kommunens hemsjukvård ska återlämnas väl rengjorda när behovet upphört.

Egenansvar