Riktlinjer för publicering i evenemangskalendern

Evenemang och aktiviteter som anordnas inom Härnösands kommun av företag, föreningar och ideella organisationer får kostnadsfritt finnas med i kalendern. Varje arrangör är själv ansvarig för inskickat innehåll. Härnösands kommun tillhandahåller endast en tjänst för arrangörerna.

Vad publiceras?

Det finns riktlinjer som evenemanget/aktiviteten ska uppfylla för att kunna publiceras. Kalendern kan innehålla både tips om kommersiella och ideella evenemang, men ska inte vara en marknads- eller annonsplats.

  • Ska vara av intresse för besökare och kommuninvånare.
  • Ska äga rum inom Härnösands kommuns gränser.
  • Ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten.

Vad publicerar vi inte?

  • Evenemang/aktiviteter som kan uppfattas som anstötliga eller som har rasistiska eller sexistiska budskap.
  • Kommersiella annonser eller exempelvis restaurangutbud såsom dagens lunch eller AW. Om det däremot finns ett underhållningsinslag som är något utöver mat & dryck får evenemanget publiceras, till exempel quiz eller trubadur.
  • Öppettider för företag och föreningar.
  • Butiksevenemang såsom reor eller kampanjer.
  • Religiösa och politiska evenemang, till exempel: gudstjänster eller politiska möten. Konserter eller liknande arrangemang i kyrkan publiceras dock. En föreläsning som är öppen för allmänheten, med till exempel en riksdagspolitiker publiceras också.
  • Upprepade aktiviteter som kräver medlemskap, till exempel träningspass.
  • Ordinarie filmutbud på bio.

Reservationer

Härnösands kommun förbehåller sig rätten att göra redaktionella urval och godkänner material innan publicering. Om tvistemål uppstår avgör Härnösands kommun.