illustration på några upplysta stugor i kvällsmörker. Framför stugorna kommer några personer gående.

Camping på Smitingen

På Smitingen planeras en helt ny camping. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet. Behovet av en modern camping i Härnösand är stort. Besöksnäringen och antalet besökare till Höga Kusten växer för varje år och inte minst väntas antalet campinggäster öka.

Bildspelet här intill visar idéskisser från en förstudie som gjorts om en ny camping på Smitingen. Det finns inga beslut om hur den slutliga campingen ska se ut. Läs mer under rubriken "Projektet".

Vad händer nu?

November 2021

Förstudien "Smitingen Camping & Strandkoncept" presenteras. Förstudien är gjord av Voodoo Associates och är delfinansierad av Tillväxtverket (EU-medel). Läs hela förstudien Pdf, 23.4 MB.

Maj 2021

En provisorisk camping med åtta platser för husbilar och husvagnar samt två platser för tält byggs. Syftet är att samla in synpunkter, idéer och behov från camparna som kan användas i den kommande planeringen.

December 2020

En förstudie startar för att ta fram de tekniska förutsättningarna för en hållbar turism och gestaltning av en camping i området . Förstudien ska pågå i nio månader och lägga grunden för ett genomförandeprojekt.

Februari 2019

Nordic Camping & Resort köper upp First Camp. Nordic Camping vill inte bygga campingen, men är fortsatt intresserade av att driva campingen.

Oktober 2018

Campingkedjan First Camp får en så kallad markanvisning som ger ensamrätt i två års tid att utreda förutsättningarna för en campinganläggning.

Maj 2018

Kommunen erbjuder intressenter att lämna anbud för att driva camping vid Smitingen.

Projektet

På Smitingen planeras en året runt-öppen camping på cirka fem hektar med servicebyggnader, reception, stugområden och restaurang. Anläggningen ska ha en stark karaktär av miljömässig hållbarhet och tydligt införlivas och samspela med den unika naturmiljön i området.

I den förstudie som har gjorts skissas en exklusiv – men för den skull inte lyxig – camping. Det är en camping med både campingplatser och stugor, caféer och restauranger av olika slag, livsmedelsbutik och en surfshop (se bilden här intill).

Flygnild över ett område med stugor och skog. I bilden finns en camping inritad med byggnader och campingplatser.

Så här skulle en camping på Smitingen kunna utformas. Klicka på bilden för att se den större.

Själva campingen skissas i två versioner, en med cirka 140 campingplatser och 25-30 stugor. I den andra versionen är det fler stugor, cirka 60 stycken och ungefär lika många campingplatser.

En idé som presenteras är campingplatser i olika storlekar där alla har utekök och de största även en liten stuga på ”tomten”.

Ritning på fem olika stora campingplatser. På alla fyra finns utekök inritat och på de två största även små stugor

En idé är att erbjuda campingplatser med olika storlek och faciliteter.

Campingstugorna presenteras i tre storlekar, Basstugan på 34 kvadratmeter, en större Familjestuga med två sovrum och en Skogskabin för 1-2 personer.

Små stugor i skogsmiljö. Framför stugorna kommer några personer gående.

Campingstugorna föreslås bli mer exklusiva och presenteras i tre storlekar.

Förstudien tar ett helhetsgrepp om hela området och skissar upp ett ”torg” i anslutning till entrén till stranden. Torget blir en naturlig knutpunkt som knyter ihop campingen med parkeringen, stranden och stugområdet.

Vid entrén till campingen ligger en byggnad med reception, café/restaurang, livsmedelsbutik och kanske ett gym samt konferensavdelning med arbetsplatser.

skiss med några byggnader

Vid Smitingentorget ligger en byggnad med reception, café/restaurang, livsmedelsbutik och kanske ett gym samt konferensavdelning med arbetsplatser.

På stranden, där den nuvarande serveringen ligger, skissas en så kallad beach club med en krog/restaurang/café och en utescen.

skiss med några byggnader på en strand

En Beach Club på stranden med bland annat restaurang och utescen.

I förstudien satsas det på surfing genom en surfshop med uthyrning samt omklädningsrum i anslutning till restaurangen. Bakom restaurangen skissas ett antal surfhyttor, små rum med två bäddar.

Skiss med flera små byggnader i rader

I de små surfhyttorna på stranden ryms två bäddar.

Området

Smitingen är en av Norrlands finaste och mest populära badstränder. På stranden finns grillplatser, ett antal beachvolleyplaner och en beachhandbollsplan. Smitingen är även en populär plats för surfare under höst- och vinterhalvåret.

I anslutning till havsbadet ligger ett sommarstugeområde med 45 fritidshus.

Smitingen badstrand

Smitingen en fin sommardag.

Naturområden

Smitingen/Härnöklubb är naturreservat och Natura 2000-område. I området finns vacker och dramatisk natur med grottor och andra geologiska formationer som raukar, flyttblock och klapperstensfält.

Där ligger också Klubbsjön, en av Sveriges mest havsnära insjöar, som ofta har höga badtemperaturer. Stigen till Klubbsjön är anpassad så att området är tillgängligt för alla.

Lökgrottan på smitingen

Lökgrottan vid Smitingen.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef,
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Henrik Olsson, projektledare,
070-1919360, henrik.olsson@harnosand.se

ett barn med ryggsäck på ryggen ses bakifrån och hoppar på ett ben på en sandstrand med havet i bakgrunden

Övrig information och material