Sambiblioteket och logotypen för Europa Direkt.

Europa Direkt Härnösand

Vill du veta mer om Europeiska unionen och delta i ett samtal om unionens framtid?

Vilka är vi?

EUROPA DIREKT Härnösand är medlem av Europa Direkt-nätverket i Sverige, och det i sin tur är en del av ett EU-omfattande nätverk. Kontoren sprider information om EU på plats och ger människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid. Nätverket administreras av Europeiska kommissionen.

Du kan vända dig till oss med frågor om EU:s politik, program och prioriteringar, och delta i aktiviteter som rör EU:s framtid.Vi besöker även skolor där vi anordnar presentationer och diskussioner om EU och delar ut broschyrer och andra publikationer.

Monter Pride Höga Kusten Pride Härnösand i Stadsparken

Europa Direkt Härnösand på Höga Kusten Pride 2022

Alla våra tjänster är gratis för de som deltar.

Vi erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning om eller tolkning av EU:s lagstiftning.


Öppettider

Vardagar: 08.00 - 16.30

EUROPA DIREKT Härnösand
Sambiblioteket
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand

E-postadress: Europadirekt@harnosand.se
Telefon: +46 (0)611-34 89 11